youtube

Twitter

facebook

Održana treća sednica Radne grupe NKEU za poglavlje 28

Sednica NKEU za poglavlje 28Treća sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, održana je 3. marta 2016. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva zdravlja, kao i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja, koje su članovi pregovaračke grupe za Poglavlje 28. 

Nakon konstruktivne diskusije, na današnjoj sednici je zaključeno da se potrošačka politika u Srbiji ne sprovodi efikasno, iako su primetna poboljšanja u pravnom okviru. „Za razliku od cele prethodne decenije, sada je pravni okvir relativno dobar, ali puna primena po pravilu izostaje, zbog neodgovarajućih administrativnih kapaciteta i neaktivnosti resornih ministarstava,“ rekao je Dušan Protić, koordinator radne grupe za poglavlje 28.  Otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24 u junu bi bilo veoma značajno i sa aspekta razvoja potrošačke politike. Bez sprovođenja vladavine prava, reforme javne uprave i unapređenja ljudskih prava, ne može se efikasno sprovesti ni jedna druga politika, ukljucujuči zaštitu prava potrošača i zaštitu zdravlja, rečeno je na današnjoj sednici Konventa.

Opširnije...

Održan prvi regionalni sastanak WeBER projekta

WeBER regionalni sastanak

Centar za evropske politike, u saradnji sa 5 partnerskih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i European Policy Centre iz Brisela, organizovao je 22-23. februara 2016. u Beogradu prvi regionalni sastanak u okviru zajedničkog projekta „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave“ (WeBER).

Projekat WeBER, koji finansiraja Evropska unija a sufinansira Vlada Kraljevine Holandije, posvećen je povećanju relevantnosti, učešća i kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu za zagovaranje i uticanje na razvoj i implementaciju reforme javne uprave.

Think tank organizacije iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine i Srbije okupljeni su u mrežu Think for Europe Network. Mreža partnerskih organizacija će u okviru projekta WeBER zajednički sprovoditi aktivnosti koje će osnažiti lokalne nevladine aktere i ojačati participativnu demokratiju na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi se nakon pristupanja ovih zemalja Evropskoj uniji zadržao isti uticaj na vlade da nastave sprovođenje zahtevnih administrativnih reformi. "Principi javne uprave" u tom smislu predstavljaju zajednički imenilac za reformu javne uprave svih zemalja Zapadnog Balkana, usmeravajući ih ka članstvu u EU. U projektu učestvuje i prestižni think tank iz Brisela European Policy Centre (EPC), koji će pojačati vidljivost i komunikaciju projektnih rezultata na evropskom nivou.

„Reforma javne uprave je u Strategiji proširenja Evropske komisije istaknuta kao jedan od tri osnovna reformska stuba na samom početku procesa integracija. Zbog toga je ovaj projekat izuzetno značajan za sve uključene zemlje, posebno imajući u vidu zajedničke izazove s kojima se civilno društvo, kao i vlade regiona suočavaju u reformi javne uprave“, rekla je Milena Lazarević, programska direktorka (CEP).

Opširnije...

MERILA USPORAVAJU PREGOVORE SA EU

NKEUU utorak, 3. novembra u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana  je sednica radne grupe  Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evropske integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, zadužen za Poglavlje 1 otvorio je diskusiju, ukazavši na niz prepreka sa kojima se susreće Pregovarački tim. On je naglasio problematiku u procesu pregovaranja onih poglavlja za koje je EU predvidela opening benchmarks (merila za otvaranje poglavlja). « Poglavlje se i ne može formalno otvoriti dok se sve države članice u Savetu EU ne slože sa ocenom Evropske komisije da je država kandidat ispunila uslove iz Poglavlja 1. Time se značajno usporava proces pregovora, a države članice dobijaju znatno veću moć u odnosu na Evropsku komisiju u procesu integracija u EU. Ovo otvara mogućnost da države članice tehničke aspekte pregovora (zlo)upotrebljavaju, radi rešavanja bilateralnih i drugih političkih pitanja. Ovakav način pregovora uveden je tek kod proširenja Hrvatske, Crne Gore i Srbije.»

Opširnije...

Održana javna diskusija „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“

Diskusija Politika konkurencije u čemu je problemCentar za evrospke politike (CEP) organizovao je danas u Domu Narodne skupštine javnu diskusiju povodom predstavljanja nacrta studije „Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem?“.  Cilj ovog skupa bio je uključivanje zaključaka i preporuka stručne i zainteresovane javnosti u finalnu verziju studije

U svom uvodnom izlaganju Nebojša Lazarević, direktor CEP, naglasio je da se ne može produktivno govoriti o politici konkurencije, a ne staviti je u kontekst evropskih integracija: „Ukoliko nam nije cilj samo puko članstvo, već da postanemo uspešna i kredibilna članica koja daje pun doprinos evropskoj areni i  u potpunosti ostvaruje koristi od članstva,  važno je imati tržišnu privredu koja je sposobna da izdrži pritisak na tržištu EU.“

Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku ukazala je da je važno da ovakvi skupovi u budućnosti postanu redovna praksa u radu parlamenta i  odbora. „Sigurno da problemi postoje i sigurno da smo na putu EU integracija suočeni sa mnogim usaglašavanjima u ovoj oblasti, ali to je jedan proces koji bez civilnog društva ne bismo mogli sa tom jačinom da sprovedemo, kao i da ostvarimo ovakav sistem informisanja i obaveštavanja koji imamo u obliku ovih izveštaja i studija.“

Opširnije...

ODRŽAN KONSULTATIVNI SASTANAK OCD NA TEMU OTVORENE UPRAVE U SRBIJI

Konsultativni sastanak OCD na temu otovrene upraveU organizaciji Centra za evropske politike danas je u Palati Srbija održan konsultativni sastanak Otvorena uprava u Srbiji: “Implementacija Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu 2014-2015.”

Tema skupa bila je je procena srednjoročne implementacije mera i aktivnosti koje su predviđene navedenim Akcionim planom. 

Važnost učešća u Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) kao jedinstvenoj inicijativi, koja ističe princip saradnje vlada i civilog društva tokom izrade i implementacije reformi u cilju postizanja otvorenije i odgovornije vlasti, istakla je Jelena Miletić, CEP.

Ulogu Centra za evropske politike u ovom procesu objasnila je Milena Lazarević, CEP: “Centar za evropske politike, kao Nezavisni mehanizam za izveštavanja daje procenu stepena realizacije mera i aktivnosti Akcionog plana, kao i ocenu do koje mere Akcioni plan i obaveze koje su njime predviđene, pedstavljaju vrednosti Partnerstva u kontekstu Srbije.” Ona je takođe naglasila da u okolnostima pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, praćenje sprovođenja reformi i evaluacija ostvareniih rezultata postaju posebno značajni.

Opširnije...

Održana TEN regionalna konferencija o učinku javne uprave

TEN Conference 1TEN mreža, koju čine Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Institut za evropske politike (EPI) iz Skoplja i Institut Alternativa iz Podgorice, održali su dvodnevnu regionalnu konferenciju „Unapređenje učinka javne uprave: dosadašnja iskustva i perspektive za budućnost“.

Fokus ove konferencije bio je na ulozi i značaju revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika za unapređenje procesa kreiranja javnih politika i rada javne uprave u procesima pristupanja Evropskoj uniji.

Svečano otvorivši konferenciju, Nebojša Lazarević, direktor CEP, naglasio je da pregovori o pristupanju Srbije EU predstavljaju veliki izazov za Srbiju, ne samo u smislu budućeg članstva, već i njene sposobnosti da u budućnosti iskoristi prednosti tog statusa, odnosno uspešno zastupa svoje interese kada se uključi u donošenje odluka na nivou EU. Ključni test za javnu upravu biće upravljanje strukturnim fondovima EU kojima Srbija pristup stiče članstvom u EU.

Opširnije...

Milena Lazarević na panel diskusiji u Briselu

Milena Lazarevic na panel diskusiji u BriseluViša programska menadžerka, Milena Lazarević, učestvovala je danas u Briselu na panel diskusiji pod nazivom ,,Kako razumeti osnove reforme javne uprave u državama Zapadnog Balkana’’. Diskusija je održana u sedištu renomiranog evropskog think thanka, European Policy Centre - EPC iz Brisela u organizaciji CEP-a, EPC-a i Evropske komisije.

U diskusiji su još učestvovali Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednica Vlade Republike Srbije, kao i Simon Mordue iz Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Milena Lazarević je tokom diskusije posebno istakla da Srbija sebi ne može da priušti da gubi toliko kvalitetnih kadrova iz javne uprave, naročito ako želi da bude sposobna da koristi strukturne fondove po pristupanju i ima koristi od članstva u EU.  Svoje izlaganje završila je konstatacijom da zadržavanje kadrova, pogotovo onih koji se bave evropskim integracijama i IPA fondovima, mora biti regulisano odgovarajućom politikom, skladno zahtevima iz Pregovaračkog poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Jedan od primera dobre politike zadržavanja kadrova vidi u politici zemalja koje stipendiraju školovanje zaposlenih u državnoj upravi u inostranstvu, da bi stečena znanja potom vratili u zemlji i primenili ih u praksi.

Održana javna diskusija: „Energetika i životna sredina – Srbija na putu ka EU”

Javna diskusija, Energetika zivotna sredina - Srbija na putu ka EUU organizaciji Centra za evropske politike (CEP) iz Beograda, u Maloj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, održana je 29. aprila 2015. godine javna diskusija na temu „Energetika i  životna sredina – Srbija na putu ka EU”.

Učesnici na skupu koji je okupio predstavnike državnih organa i institucija, kao i poslovnog i nevladinog sektora, naveli su da nema više razvoja energetskog sektora bez procene uticaja koji taj razvoj ima na životnu sredinu.

U uvodnom govoru, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, prof. dr Snežana Bogosavljević-Bošković, ohrabrila je Centar za evropske politike iz Beograda da nastavi sa radom u oblasti istraživanja javnih politika, uključujući i politike energetike i zaštite životne sredine. Ona je dodala da je problem zaštite životne sredine, nesumnjivo, jedan od najvećih problema savremene civilizacije.

„Unapređenje sistema zaštite životne sredine je neophodno kako eksploatacija energetskih resursa ne bi ugrozila budućnost narednih generacija“, naglasila je ona i dodala da je u kontekstu toga Srbija prihvatila i obavezu da poveća udeo upotrebe energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije na 27 procenata do 2020. godine.

Opširnije...

Održana prva radionica za jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača

TEN radionicaU okviru Mreže istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN), u Beogradu je 30. i 31. marta održana dvodnevna regionalna radionica na kojoj su organizacije za zaštitu potrošača imale priliku da se upoznaju sa analitičkim okvirom i metodama prikupljanja podataka kako bi unapredile svoje kapacitete u zagovaranju prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi.

Učesnici radionice, organizacije članice TEN – Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Institut Alternativa (IA) iz Podgorice i Institut za evropske politike (European Policy Institute - EPI) iz Skoplja i 3 organizacije za zaštitu potrošača – Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS), Centar za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP) i Organizacija potrošača Makedonije (OPM), upoznati su sa ključnim karakteristikama istraživanja u oblasti javnih politika (policy research) u kontekstu zaštite potrošača. Stručni tim CEP-a objasnio je opšti proces kreiranja javnih politika, izrade studije javne politike i metoda prikupljanja podataka, naročito organizovanje intervjua i fokus grupa. S obzirom da navedene organizacije učestvuju u izradi zajedničke studije o zaštiti korisnika opštinskih usluga, učesnici su kroz seriju praktičnih aktivnosti definisali preliminarne liste lokalnih samouprava, komunalnih usluga i ključnih pitanja od značaja za istraživanje.

Opširnije...

Zatvoren poziv za podnošenje radova za predstavljanje na konferenciji "Unapređenje učinka javne administracije: trenutna iskustva i perspektive"

Rok za podnošenje predloga istraživačkih radova za predstavljanje na konferenciji Unapređenje učinka javne administracije: trenutna iskustva i perspektive je istekao!

Želimo da se zahvalimo svim aplikantima, uz obaveštenje da će selekcija apstrakata biti završena do kraja sledeće nedelje (8. maj), nakon čega će uslediti poziv odabranim kandidatima da podnesu cele istraživačke radove.

Konferencija će biti održana 9. i 10. septembra 2015. godine u Beogradu. Detaljne informacije o konferenciji pronađite na stranici TEN mreže.

 

Opširnije...

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme