youtube

Twitter

facebook

Sastanak radne grupe 1 NKEU

Radna grupa 2 NKEUNa sastanku je bilo reči o aktivonstima koje predstoje radnoj grupi u okviru Nacionalnog konventa. U cilju organizovanja što produktivnijeg sastanka i pripreme za naredne aktivnosti, CEP je članovima radne grupe početkom marta dostavio nacrt pozicionog papira koji se odnosi na Pregovaračko poglavlje 1 o slobodnom kretanju robe u kontekstu pregovora Srbije sa EU. Svrha pozicionog papira je da ukratko objasni sadržinu pregovaračkog poglavlja 1 i onoga što se u okviru njega pregovora. Članovi radne grupe će u narednom periodu aktivno raditi na finaliziranju pozicionog papira u sklopu priprema seta preporuka za Knjigu preporuka Nacionalnog konventa, koja će biti predstavljena javnosti početkom aprila.

Sastanak Radne grupe 1 Nacionalnog konventa o EU za pregovaračko poglavlje 1: Slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike, održan je u sredu 4. marta 2015. godine, u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, a njime je u ime CEP-a rukovodio direktor Nebojša Lazarević. Pored gospodina Lazarevića, prisutnima se obratila i gospođa Dušanka Samardžić, savetnica predsednika Privredne komore Srbije.

Početni sastanak projekta „Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi“

Početni sastanak projekta - Hotel Metropol (1)Početni sastanak, kojim je započeta realizacija projekta „Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi“, održan je 18. februara 2015. godine u Beogradu. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača u zagovaranju prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN), koju čine Centar za evropske politike (CEP) iz Srbije, Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut Alternativa (IA) iz Crne Gore.

U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Projekat će postići sledeće rezultate: 1) Potrošačke organizacije će formirati svoju poziciju o izazovima u vezi sa zaštitom korisnika opštinskih usluga, 2) Potrošačke organizacije bi trebalo da osnaže svoje kapacitete za podizanje nivoa svesti i nivoa informisanosti ciljnih grupa, 3) Trebalo bi da se identifikuju potencijalne inicijative za saradnju između istraživačkih organizacija, ali i sa i ostalim akterima na regionalnom i nacionalnom nivou.

Opširnije...

Sastanak radne grupe 2 NKEU

Sastanak radne grupe 2 NKEUU utorak, 10. februara 2015. godine održani su radni sastanci za obe podgrupe Radne grupe 2 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Svrha radnih sastanka za obe podgrupe bila je definisanje okvira radnog plana za kalendarsku 2015. godinu uz definisanje rokova za izradu preporuka za Knjigu preporuka NKEU, čije je izdavanje planirano za april. Članovi podgrupe za zaštitu potrošača imali su prilike i da se upoznaju sa zaključcima bilateralnog skrininga za pregovaračko poglavlje 28, s obzirom da su sastanku prisustvovale članice pregovaračke podgrupe za ovo pregovaračko poglavlje, šireg pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. One su u razgovoru sa predstavnicima organizacija članica podgrupe istakle ključne probleme sa kojima će se Srbija susretati tokom pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 28, ali i prenele svoje lične utiske sa skrininga.

Zaključak sastanka za obe podgrupe jeste da se organizacije članice obe podgrupe aktivnije uključe ne samo u praćenje pregovora, nego i da daju svoj aktivan doprinos pregovaračkom procesu u okviru pregovaračkog poglavlja 28 kroz izradu konkretnih preporuka.

Zahvaljujemo se svim organizacijama članicama na angažovanju i nadamo se da će i naredni sastanci u ovoj godini proći u radnoj i visokomotivišućoj atmosferi.

Satanak radne grupe NKEU (2) Sastanak radne grupe 2 NKEU (3)

Održana konferencija "Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?"

Francuski institut_CEP i Francuska ambasadaKako unaprediti kvalitet ljudskih resursa u državnoj upravi u svetlu pregovora o članstvu u EU? Koji su mogući pravci razvoja službeničkog sistema u Srbiji na osnovu zasluga? Ova i mnoga druga pitanja u pogledu zapošljavanja državnih službenika u Srbiji razmatrana su na konferenciji „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: Ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?“

Konferenciju je organizovao Centar za evropske politike u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji, sa ciljem da skrene pažnju na probleme i izazove u pogledu kvaliteta ljudskih resursa u državnoj upravi u kontekstu rastuće potrebe za uspešno vođenje poslova iz oblasti evropskih integracija, i time podstakne interesovanje i dalje napore ka sprovođenju reforme službeničkog sistema. Među učesnicima konferencije bili su brojni predstavnici diplomatskog kora, nevladinih organizacija koje se bave srodnim temama, zatim državni službenici na rukovodećim pozicijama kao i predstavnici francuske Škole za nacionalnu administraciju (Ecole nationale d'administration, ENA).

Christine Moro, ambasadorka Republike Francuske u Srbiji, naglasila je želju i nameru Francuske da podrži Srbiju u sprovođenju reforme javne uprave. Prema njenim rečima, kako bi se obezbedio uspeh pregovora Srbije o pristupanju EU i shodno tome usvajanje i primena evropske pravne tekovine, neophodno je uspostavljanje ili jačanje administracije, a naročito kapaciteta pregovaračkog tima i struktura za koordinaciju evropskih poslova. Francuska će biti partner Srbiji u pružanju stručne i tehničke pomoći za ta pitanja, to je jedan strateški prioritet koji je podvukao i francuski premijer prilikom svoje nedavne posete, rekla je ona.

Opširnije...

Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?

Francuska Ambasada u SrbijiCentar za evropske politike u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji organizuje konferenciju „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na javnu upravu u Srbiji: Ka sistemu zapošljavanja na osnovu zasluga?“ u petak, 28. novembra 2014.

Konferencija ima za cilj da skrene pažnju na probleme i izazove u pogledu kvaliteta ljudskih resursa u državnoj upravi i time podstakne interesovanje i dalje napore u pravcu sprovođenja reforme službeničkog sistema u kontekstu pristupanja Srbije EU, a to će ujedno biti prilika da od francuskih gostiju čujemo iskustva i dobre prakse Republike Francuske. Pored zvaničnika iz Srbije, među učesnicima su i Christine Moro, nova ambasadorka Republike Francuske u Srbiji i stručnjaci iz Francuske za pitanja javne uprave i ljudskih resursa.

U okviru događaja, CEP prezentuje i svoju novu studiju „Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU“, u kojoj se utvrđuju ključni nedostaci službeničkog sistema u Srbiji viđeni iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja.

Konferencija se održava u Francuskom institutu, uz simultani francusko-srpski prevod. 

Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju javnih politika’’

Seminar u Kovacici - Jacanje kapaciteta OCD za pracenje i evaluaciju javnih politika_Sena MaricNa početku seminara, namenjenom organizacijama civilnog društva iz cele Srbije, učesnicima se obratio direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević, koji je ukazao na značaj učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno na posebnu ulogu OCD u procesu praćenja i evaluacije javnih politika. U prepodnevnim časovima sa učesnicima je radila Sena Marić, istraživačica CEP-a, koja je govorila o osnovama ciklusa javnih politika u fazi praćenja i evaluacije. Nakon toga, učesnici su imali prilike da se detaljno upoznaju sa metodologijom istraživanja javnih politika. Dr Ana Aleksić Mirić iz Fondacije za razvoj ekonomske nauke održala je predavanje i rukovodila radionicom na pomenutu temu. Kasnije u toku dana, učesnici su predstavili rezultate radioničarskog rada i diskutovali o njima sa Milenom Lazarević, višom programskom menadžerkom CEP-a. Na kraju prvog radnog dana, učesnici su imali prilike da se međusobno bolje upoznaju kroz razgovor na temu nedostataka komunikacije između Vlade i civilnog društva.

Drugog radnog dana seminara, učesnici su se upoznali sa metodologijom rada i načinom na koji ciklus javnih politika funkcioniše u Evropskoj uniji. Predavanja i radionice na pomenute teme održala je gospođa Corina Stratulat, viši politički analitičar organizacije European Policy Centre (EPC) iz Brisela.

Opširnije...

Prvi sastanak radne grupe NKEU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe

1_Prvi sastanak radne grupe NKEU za poglavlje 1 - Slobodno kretanje robePregovaračko poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe – veoma je obimno i stoga je prvenstveno neophodna dobra analiza i priprema za primenu propisa i standarda EU, a tek potom njegovo otvaranje, zaključeno je 27. oktobra na prvom sastanku radne grupe zadužene za praćenje ovog poglavlja u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Centar za evropske politike je koordinator ove radne grupe, na kojoj su pored predstavnika organizacija civilnog društva (pre svega organizacija za zaštitu potrošača i privrednih komora) prisustvovali i predstavnici akademske zajednice, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i brojni drugi zainteresovani učesnici. Na skupu je predstavljena studija Centra za evropske politike Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji: praktična pitanja, prilike i izazovi efikasne integracije Republike Srbije u Jedinstveno tržište.

Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju EU, istakla je važnost poglavlja 1 kao jednog od razloga postojanja EU. Ovo poglavlje je, prema njenim rečima, osnov ideje evropskih integracija, okosnica Evropske unije i stoga predstavlja oblast u kojoj je do sada postignut najveći stepen integracije. Samim tim, ovo poglavlje je i osnov ostajanja u Evropskoj uniji i ključna tačka vezivanja države članice za EU. Ona takođe smatra da bi poglavlje 1 trebalo kasnije otvoriti, jer unošenje evropskih standarda zahteva velike troškove. Prema njenim rečima, ne treba žuriti sa otvaranjem ovog poglavlja, već se posvetiti analizi svih neophodnih koraka, zatim sačiniti jasan plan na osnovu kojeg bi se usklađivanje odvijalo, i konačno krenuti sa pregovorima. Proces bi trebalo da teče laganijim tempom jer je ovo poglavlje obimno i postoje brojni standardi koje treba uneti u zakonodavstvo Srbije. Kada se prethodni koraci završe, kako je istakla, ovo poglavlje će se lako zatvoriti, budući da ministarstva odlično poznaju ovu oblast i ljudi koji interresorno učestvuju u radu ove grupe razumeju sve korake u ovom procesu.Ona je dodala da će verovatno na osnovu iskustava Hrvatske i Crne Gore postojati tri seta merila za otvaranje tog poglavlja.

Opširnije...

Seminar za organizacije civilnog društva - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika

Pracenje i evaluacija javnih politika kroz podrsku civilnog drustvaCentar za evropske politike (CEP) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN), u saradnji sa European Policy Centre iz Brisela, od 12. do 14. novembra 2014. organizuju seminar za organizacije civilnog društva pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika održava se u hotelu Relax u Kovačici.

Fokus seminara biće na unapređenju veština za istraživanje javnih politika, mehanizmima komunikacije sa vladinim zvaničnicima kao i razvoju praksi praćenja i evaluacije uz podršku civilnog društva. Dvodnevni seminar organizuje se u okviru projekta Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva, koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i za cilj ima podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasno uključivanje u procese praćenja i evaluacije javnih politika koje se kreiraju i sprovode u oblastima njihovog delovanja. Seminar je namenjen, pre svega, organizacijama koje nemaju već razvijene istraživačke kapacitete, a koje žele da ih razviju.

Neka od pitanja koja će se na seminaru obraditi su sledeća:

  •   Kako identifikovati i formulisati relevantne istraživačke teme?
  •   Kako ustanoviti istraživačku metodologiju koja će se odupreti kritici?
  •   Koje bitne elemente kvalitetni predlog praktične politike treba da sadrži?
  •   Koji su najdelotvorniji mehanizmi komunikacije između vlade i civilnog društva?
  •   Kako najuspešnije zastupati nalaze istraživanja – direktnim kontaktom sa državnim službenicima, kreatorima politike, donosiocima odluka ili zagovaranjem ka široj javnosti/civilnom društvu?

Radni jezici seminara su engleski i srpski. Troškove seminara (put, smeštaj i ishrana) snose organizatori.

Učesnici seminara će biti izabrani na osnovu prijavnih formulara.

Pozivamo Vas da se prijavite za seminar i popunjen prijavni formular pošaljete na adresu gavrilo.nikolic@cep.org.rs  do 31. 10. 2014. godine.

Prijavni formular

Pracenje i evaluacija javnih politika kroz podrsku civilnog drustva

O ČEMU SE PREGOVARA: SADRŽINA POGLAVLJA 30 I TRGOVINSKA POLITIKA EU

Konferencija, Aero Klub, 23.20.2014Centar za evropske politike (CEP) je kao aktivni član Radne grupe za poglavlje 30 u okviru Nacionalnog konventa o EU predstavio kratku studiju o pregovorima Srbije u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom, u saradnji sa Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC). Konferencija „Uvod u pretpristupne pregovore u  poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“ održana je 23. 10. 2014. godine u Aero Klubu u Beogradu.

U ovom trenutku koji je od velike važnosti za Srbiju, s obzirom na početak pregovora o pristupanju EU, neophodna je detaljna pregovaračka strategija za sva poglavlja. Predstavljena studija ima za cilj da približi zainteresovanoj javnosti šta očekuje Srbiju u pregovorima sa EU u okviru ovog poglavlja, koje je izuzetno važno jer za razliku od nekih drugih ne predviđa tranzicione periode, nego obavezuje Srbiju kao zemlju koja teži punopravnom članstvu da u potpunosti prihvati zakonodavstvo i politike Evropske unije u ovoj oblasti.

„To pre svega znači da će Srbija morati da se odrekne svog suvereniteta kada su u pitanju odluke vezane za trgovinu, koje su i najdelikatnije, s obzirom na naše tradicionalno dobre odnose sa nekim zemljama kao što je Rusija, a sa kojom EU nema slobodnu trgovinu. S druge strane, Srbija će morati da se pripremi za primenu ugovora sa trećim zemljama sklopljenim od strane EU, među koje bi se u trenutku ulaska Srbije u EU mogao naći i vrlo važan transatlantski trgovinski ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama“, istakao je Nebojša Lazarević direktor CEP-a.

Opširnije...

Centar za evropske politike učesnik na međunarodnoj konferenciji o jačanju ljudskih kapaciteta u javnoj upravi

Jačanje ljudskih kapaciteta za pristupanje EU u državama Jugoistočne Evrope, Cavtat_1U kontekstu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i shodno tome integraciji u Evropski administrativni prostor, pitanje ljudskih kapaciteta u javnim upravama država Jugoistočne Evrope postaje sve značajnije, što se prvenstveno odnosi na kapacitet za pružanje usluga i obavljanje zadataka. Ova pitanja su razmatrana na dvodnevnoj konferenciji Jačanje ljudskih kapaciteta za pristupanje EU u državama Jugoistočne Evrope koja je održana od 13. do 16. oktobra u Cavtatu (Hrvatska). Konferencija je kao platforma za debatu i razmenu mišljenja okupila kreatore politika, državne službenike, članove parlamenata, predstavnike različitih instituta ijugoisto;na ostale zainteresovane učesnike.

Centar za evropske politike je u okviru inicijative Think for Europe Network (TEN) sačinio kratak istraživački rad na temu razmatranu na konferenciji, koji će biti objavljen prve nedelje novembra. Nebojša Lazarević, direktor CEP-a, predstavio je glavne preliminarne nalaze istraživanja na konferenciji. On se osvrnuo na teme poput mehanizama za motivisanje i zadržavanje državnih službenika u vidu njihovog stipendiranja na master studijama u oblasti evropskih poslova, dok je pomenuo i neka iskustva država članica EU u kreiranju posebnih profesionalnih programa za ograničeni broj državnih službenika angažovanih na poslovima pristupanja EU.

Rezultati diskusije sa konferencije će služiti da upotpune nalaze istraživanja i uključe ih u pomenuti rad. Prvi deo rada će pružiti odgovor na pitanje gde se reforma javne uprave nalazi u procesu evropske integracije, dok je drugi deo rada usmeren ka aspektu ljudskih resursa u javnoj upravi u kontekstu pristupanja EU, i zasniva se na kratkom istraživanju dobrih regionalnih praksi u tim oblastima. Rad stoga razmatra nekoliko relevantnih aspekata politike razvoja ljudskih resursa u okviru procesa pristupanja EU. Ta pitanja uključuju nalaženje odgovarajućeg pristupa obuci službenika za poslove pristupanja, stipendiranje master programa za evropske poslove, posebne profesionalne programe EU, i slično.

Opširnije...

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme