youtube

Twitter

facebook

Održana druga Think-Act-Impact radionica

Think-Act-ImpactNakon prve radionice u Vršcu, održana je i druga radionica na temu izrade nacrta akcionih planova u cilju animiranja građana da uzmu učešće u postupku procene uticaja projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Radionica je održana na Zlatiboru 3-4. oktobra i okupila je 18-oro učesnika iz pet lokalnih zajednica: Smederevo, Užice, Knjaževac, Sjenica i Ljubovija. Nakon uvodnog dela i uz pomoć organizatora, predstavnici opštinskih/gradskih uprava i ekoloških nevladinih organizacija (udruženje „Hrast“, Eko republika, Timočki klub, Flores i Naša Ljubovija) iz navedenih lokalnih samouprava, zajednički su radili na izradi opšteg, a zatim i pojedinačnih nacrta akcionih planova za svoju opštinu/grad. Na kraju drugog dana radionice, izrađeno je pet specifičnih akcionih planova što ukupno sa radionicom u Vršcu čini devet nacrta akcionih planova za devet lokalnih samouprava u Srbiji.

Na osnovu doprinosa učesnika obe radionice, organizatori će izraditi i opšti model nacrta akcionog plana koji se može koristiti kao polazna osnova za izradu akcionih planova u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji. Finalna verzija i usvajanje akcionih planova, svakako zavisi pre svega od raspoloživih mogućnosti i spremnosti svake lokalne samouprave; međutim, sačinjeni nacrti predstavljaju značajan prvi korak u cilju organizovanog pristupa problemu nedovoljnog učešća građana u postupku procene uticaja. Ovde treba istaći značaj učešća građana, jer dovodi do poboljšane dostupnosti lokalnih informacija donosiocima odluka, povećavane transparentnosti i garantovanja legitimnosti postupka i donetih odluka. Izradom akcionih planova za animaciju građana upravo se stvaraju dodatni institucionalni uslovi da se učešće javnosti poboljša čime se pospešuje identifikacija, merenje i ocena značajnih uticaja predloženih projekata, planova i programa na životnu sredinu i iznalaženja najboljih rešenja za ostvarenje kako ekoloških tako i razvojnih prioriteta.

Opširnije...

CEP domaćin debate o učinku javnog sektora u Srbiji

Javna debata CEP FRENCentar za evropske politike i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) organizovali su 23. septembra javnu debatu Merenje učinka javnog sektora u Srbiji – zašto, kako i za koga? koja je okupila oko 130 predstavnika javnog i civilnog sektora, akademske zajednice, ambasada, stranih donatora i medija. Na debati je predstavljena studija „Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva“ kao proizvod istraživačkog projekta koji su CEP i FREN sproveli kako bi ukazali na mogućnosti uključivanja civilnog društva u procese praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji.

Prvu panel-diskusiju otvori su Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave i Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji. Oni su govorili o izazovima merenja učinka državne uprave u Srbiji, i o potrebi za praćenjem rezultata u procesu pregovora o članstvu u EU.

Kori Udovički je na početku obraćanja ukazala na nedostatak same reči politike u sistemu državne uprave u Srbiji. Prema njenim rečima, postoje strategije i planovi, ali oni su neobavezujući i međusobno neusklađeni, dok zakoni, sa druge strane, ne mogu da na adekvatan način uokvire pojedinu politiku i pruže smernice, smisao i ciljeve delovanja donosilaca odluka. Pored toga, ona je istakla da u Srbiji ne postoji praćenje politika i da se politike zasnivaju na opštepoznatim podacima, koji često nisu tačni i čak mogu biti „ozbiljno pogrešni“. Stoga, potrebno je da se energija usmeri na izradu dubljih, sistematičnijih i integrisanijih analiza, u čemu veliku ulogu ima saradnja države i civilnog društva. Dobro argumentovane studije, koje ukazuju na činjenično stanje su, prema njenim rečima, kreatorima politike dragocene.

Opširnije...

Održana prva radionica Think-Act-Impact projekta

Think-Act-ImpactU Vršcu je 19. i 20. septembra održana prva radionica za izradu lokalnih programa animiranja građana u cilju njihovog efektivnijeg učešća u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Reč je o postupcima putem kojih se sagledavaju uticaji predloženih projekata, planova i programa u cilju sprečavanja njihovih štetnih efekata po životnu sredinu. Konkretnom radu na akcionim planovima prethodila su uvodna predavanja organizatora radionice na kojima su predstavljena prethodna istraživanja o učešću javnosti u navedenim postupcima, mehanizmi za uključivanje javnosti u pregovore o pristupanju i predstavljan je opšti nacrt akcionog plana kao polazna osnova za dalji rad. Polazeći od opšteg nacrta akcionog plana, predstavnici ekoloških nevladinih organizacija (CERMES, Eko pokret Vrbasa, ekološko udruženje „Avalon“, Eko pokret „Sveti Đorđe“, Eko „Torak“) i opštinskih uprava Vršca, Žitišta, Vrbasa i Pančeva radili su tokom prvog dana na poboljšanju opšteg nacrta, a drugog dana na izradi posebnog akcionog plana za svaku lokalnu zajednicu. Rezultat su četiri posebna nacrta akcionih planova za animiranje građana. Takođe, posebni akcioni planovi doprineće izradi finalnog modela opšteg akcionog plana za sve lokalne samouprave u Srbiji, koji će biti izrađen nakon održavanja druge radionice na Zlatiboru za predstavnike javnog i civilnog sektora drugih lokalnih zajednica. Radionica u Vršcu organizovana je u okviru projekta „Misli-delaj-utiči“ (Think-Act-Impact) koji se bavi implementacijom procene uticaja projekata, planova i programa na životnu sredinu u Srbiji. Projekat organizuju i sprovode Centar za evropske politike, Ekološki centar „Stanište“ i Srbija u pokretu a donator je Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Radionica Vrsac - Think-Act-Impact Radionica Vrsac 2 - Think-Act-Impact Radionica Vrsac 3 - Think-Act-Impact

Merenje učinka javnog sektora u Srbiji – zašto, kako i za koga?

Pracenje i evaluacija javnih politika kroz podrsku civilnog drustvaCentar za evropske politike (CEP) zajedno sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN) 23. septembra organizuje javnu debatu na temu unapređenja sistema praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji.

U kontekstu aktuelne reforme javne uprave, potrebe za praćenjem rezultata u procesu pregovora o članstvu u EU i utvrđivanja modaliteta saradnje između javnog i civilnog sektora u Srbiji, FREN i CEP su sproveli istraživački projekat na datu temu, čija će studija biti predstavljena na ovom događaju. Cilj studije je da pomogne aktuelnoj reformi javne uprave pružanjem podrške za unapređenje sistema praćenja i evaluacije, kao i da ispita i predloži mehanizme učešća organizacija civilnog društva u Srbiji u postupcima praćenja i evaluacije.

Javna debata se odvija u okviru istraživačkog projekta „Praćenje i evaluacija javnih politika kroz podršku civilnog društva“ koji finansira Evropska unija. Učešće na javnoj debati su između ostalih potvrdili Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, kao i Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji. 

Dan otvorenih vrata u Italijanskoj ambasadi

Dan otvorenih vrata u italijanskoj AmbasadiItalijansko predsedavanje Savetom EU imaće veliki značaj za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a saradnja sa civilnim društvom će doprineti Vladi Srbije u procesu pregovaranja – neki su od zaključaka otvorene debate povodom Dana otvorenih vrata Ambasade Italije u Beogradu, održane u petak, 11. jula 2014. godine, koju su organizovali Ambasada Italije i Centar za evropske politike.

Događaj pod nazivom „Italija dovodi Evropu u Srbiju“ započeo je jednočasovnim Twitter ćaskanjem sa Ambasadorom Italije u Srbiji Đuzepeom Mancom i šefom Delegacije EU Majklom Devenportom, kojem se zatim pridružila ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović u otvorenoj debati. Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike moderirao je debatu.

Glavne teme debate bile su italijansko predsedavanje Savetom EU, napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji kao i brojna druga pitanja postavljena od strane studenata i predstavnika organizacija civilnog društva.

Ministarka Joksimović je na samom početku pozdravila italijansko predsedavanje Savetom i naglasila da će ono imati brojne koristi ne samo za EU, već i za Srbiju, jer prioriteti postavljeni u italijanskom programu u velikoj meri idu u korist prioritetima srpske Vlade, kao što su smanjenje nezaposlenosti i finansijska transparentnost i kontrola. Ministarka je naglasila da će italijansko predsedavanje takođe doprineti i ubrzanju pregovora sa EU i otvaranju Pregovaračkih poglavlja 32 i 35, kao i 23 i 24.

Opširnije...

Prvi sastanak NKEU Radne grupe za poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Sastanak Radne grupe 2 - Zaštita potrosaca i zdravljaZaštita prava potrošača i zaštita prava pacijenata neke su od ključnih tema kojima Evropska unija posvećuje veliku pažnju u svojim politikama. Organizacije civilnog društva mogle bi u velikoj meri ponuditi mišljenja, preporuke i ekspertizu u ovoj oblasti prilikom formiranja srpske pregovaračke pozicije. Ovo je zaključak prve sednice Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, održane 10. jula 2014. godine u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Centar za evropske politike je koordinator ove radne grupe, koja je okupila predstavnike organizacija za zaštitu potrošača, predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temom zaštite zdravlja, Kancelarije za evropske integracije, kao i ostale zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti.

Prisutne je u ime Evropskog pokreta u Srbiji (organizatora Nacionalnog konventa) pozdravila Nataša Dragojlović i ukratko objasnila koncept Nacionalnog konventa ističući da je njegov glavni cilj  formiranje platforme za uključivanje organizacija civilnog društva u tok pregovora o pristupanju EU.

Opširnije...

Dan otvorenih vrata u Ambasadi Italije

Centar za evropske politike u saradnji sa Ambasadom Italije u Beogradu, ima zadovoljstvo da Vas pozove da prisustvujete Evropskom danu otvorenih vrata u Italijanskoj ambasadi:

"Italija dovodi Evropu u Srbiju”

Dan otvorenih vrata počinje u petak 11. jula u 11 časova i uključuje razgovor u 12 časova o Italijanskom semestru i njegovim prioritetima , zajedno sa Jadrankom Joksimović, ministarkom Vlade Srbije zaduženom za evropske integracije; Majklom Devenportom, šefom Delegacije EU u Srbiji; Đuzepeom Mancom, ambasadorom Italije u Srbiji i Nebojšom Lazarevićem, direktorom Centra za evropske politike.

Radujemo se Vašem dolasku.

Opširnije...

Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva – načini uključivanja i dobre prakse

Okrugli sto, 29. maj, CEP_FRENU četvrtak, 29.maja, Centar za evropske politike (CEP) je zajedno sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN) organizovao okrugli sto na temu „Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva – načini uključivanja i dobre prakse“. Okrugli sto je prevashodno okupio predstavnike civilnog društva, ali i državne uprave, medijskih udruženja i donatora, sa ciljem da se rezultati diskusije i iznete ideje ugrade u istraživanje na datu temu, koje CEP i FREN sprovode u okviru istoimenog projekta.

U prvom delu okruglog stola, kojim su moderirale Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, učesnici su razgovarali o ulozi civilnog društva u praćenju i evaluaciji javnih politika, modalitetima uključivanja i ograničenjima. Učesnici su razmotrili stanje u Srbiji u pogledu dostupnosti i validnosti podataka, sa jedne strane, i svesti donosilaca odluka i društva o značaju kritičkog i objektivnog osvrta na rezultate i učinke određene javne politike (tzv. „kultura evaluacije“). U oba segmenta je uočen veliki prostor za napredak i usavršavanje, kako od strane državnih organa, tako i od samih organizacija civilnog društva (OCD). Podaci kojima raspolaže državna uprava nisu u dovoljnoj meri sadržajni, te je potrebno unaprediti njihovu upotrebljivost. U isto vreme, civilno društvo se u svom radu često suočava sa problemom dostupnosti podataka u vlasništvu države, čime se umanjuje njihov prostor da efektivno prate i ocenjuju rezultate zacrtanih ciljeva vlade.

Opširnije...

Okrugli sto: Praćenje i evaluacija javnih politika uz učešće civilnog društva, 29.maj 2014.

Praćenje i evaluacije javnih politika kroz podršku civilnog sektoraŠta su praćenje i evaluacija i zašto su oni bitni činioci kreiranja javnih politika i donošenja činjenično utemeljenih odluka? Koji su modeli uključivanja organizacija civilnog društva (OCD) u ove procese i šta možemo da naučimo iz već postojećih dobrih praksi? Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP) organizuju okrugli sto na ovu temu u okviru istraživačkog projekta koji finansira Evropska unija, kroz Instrument za podršku civilnom društvu (Civil Society Facility) i uz sufinansiranje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Okrugli sto će okupiti predstavnike i predstavnice OCD, državne uprave, Delegacije EU u Srbiji, međunarodne bilateralne donatore i medijska udruženja, sa ciljem da se zajednički diskutuju i razmotre ove teme. Učesnicima će se pridružiti i Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Žarko Šunderić, menadžer  Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije.

Opširnije...

Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu u Srbiji – deset godina posle

Okrugli sto, BeogradKakva je implementacija propisa o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja u Srbiji, diskutovali smo na tri okrugla stola koji su održani u Novom Sadu, Beogradu i Užicu, pod nazivom „Procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu u Srbiji – deset godina posle.“

Tema okruglih stolova ukazuje na vreme proteklo od usvajanja Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 2004. godine i desetogodišnji period njihovog sprovođenja. Prezentacija prvih rezultata istraživanja ukazala je kako na nedostatke u pogledu kapaciteta nadležnih organa za primenu ovih propisa, tako i na probleme u implementaciji propisa, sa fokusom na kvalitet postupka, institucionalna rešenja i ograničenja u pogledu učešća javnosti.

Imajući u vidu zahteve koji proizilaze iz dela pravne tekovine Evropske unije u oblasti politike zaštite i životne sredine kao i potrebu dostizanja odgovarajućih standarda zaštite životne sredine, rezultati istraživanja su pokazali neophodnost unapređenja postojeće implementacije. Učesnici okruglih stolova dali su komentare na prve rezultate, a mišljenja izneta na okruglim stolovima biće uzeta u obzir prilikom izrade finalne verzije studije u narednom periodu, odnosno u definisanju preporuka i zaključaka.

Opširnije...

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme