youtube

Twitter

facebook

CEP predstavio svoju studiju u Briselu

CEP i EPC diskusija u BriseluCentar za evropske politike – CEP učestvovao je u debati organizovanoj u saradnji sa renomiranom briselskom think tank organizacijom European Policy Centre (EPC) na temu Serbia’s Accession Process: Sound Policymaking for Sound EU membership, održanoj u ponedeljak, 31. marta 2014. godine.

Srbija je u januaru ove godine formalno započela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovaranje je zahtevan proces koji zahteva angažman celokupnog društva država koje streme članstvu. Kao zemlja u procesu pristupanja, za Srbiju je neophodno ne samo da usvoji celokupnu pravnu tekovinu EU, već i da pokaže da je efektivno primenjuje u nacionalnim okvirima. Stoga su napori u pravcu opsežnih i usaglašenih reformi svih nacionalnih institucija i aktera ključni kako bi se osigurao napredak u procesu pregovaranja.

Da li Srbija trenutno koristi prilike koje pruža proces pregovora kako bi se trajno transformisala i primenila veštine kreiranja politika u toku pripreme za članstvo? U kojoj meri su reforma javne uprave i dobro upravljanje sadržani u strategiji Srbije za uspešni proces pregovaranja? Koji su dobri primeri i naučene lekcije od ranijih država kandidata?

Opširnije...

CEP predstavlja svoju studiju u Briselu

Centar za evropske politike - CEP  European Policy Centre - Brussels 

U ponedeljak, 31. marta 2014, Centar za evropske politike – CEP će učestvovati u debati u organizovanoj u saradnji sa renomiranom briselskom think tank organizacijom European Policy Centre (EPC), na temu Serbia’s Accession Process: Sound Policymaking for Sound EU membership.

Srbija je u januaru ove godine formalno započela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovaranje je zahtevan proces koji zahteva angažman celokupnog društva država koje streme članstvu. Kao zemlja u procesu pristupanja, za Srbiju je neophodno ne samo usvoji celokupan acquis communautaire (koji dostiže preko 170 000 strana), već i da pokaže da ga efektivno primenjuje u nacionalnim okvirima. Stoga su napori u pravcu opsežnih i usaglašenih reformi svih nacionalnih institucija i aktera ključni kako bi se osigurao napredak u procesu pregovaranja. S druge strane, sposobnost da Srbija iskoristi proces pristupanja za građenje unutrašnjih kapaciteta za kreiranje politika i unapređenje koordinacije je od posebne važnosti kako bi u budućnosti, kao država članica, igrala konstruktivnu ulogu i koristi od članstva.

Opširnije...

Europe Café #3 - Praćenje i evaluacija javnih politika od strane civilnog sektora

Europe Cafe 3, Milena LazarevicPraćenje i evaluacija (monitoring and evaluation - M&E) javnih politika elementi su svake politike kojom se uspešno dostižu utvrđeni ciljevi i ostvaruju rezultati od kojih će koristi imati zajednica i njeni građani i građanke. Pored specifičnosti koje se tiču posebnih znanja i veština za kvalitetno izvođenje M&E, značaj ovih procesa temelji se i na činjenici što se putem njih identifikuju problemi u sprovođenju politike. M&E predstavljaju i uvod u redefinisanje ciljeva, prioriteta ili instrumenata kako bi se praksa sprovođenja unapredila, pokrećući time i svojevrstan efekat učenja iz prethodnih iskustava. Za Srbiju su M&E javnih politika od aktuelnog značaja imajući u vidu obaveze koje proizilaze iz pregovora o pristupanju EU, potrebu za boljom saradnjom između organizacija civilnog društva (OCD) i državnih organa kao i za uspešnijom implementacijom javnih politikau Srbiji.

Opširnije...

Konferencija i predstavljanje studije - Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EU

Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EUEfikasna državna uprava nastaje usled kontinuiranog procesa reforme državne uprave koji se ne završava, rekao je Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave Republike Srbije, otvarajući konferenciju i predstavljanje studije Centra za evropske politike „Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EU“, održanim u petak 22. novembra u hotelu Zira u Beogradu.

Ministar Selaković je, takođe, naglasio važnost procesa koordinacije javnih politika u formulisanju nacionalnih pozicija u toku procesa pregovora o pristupanju. Naime, kontinuirano poboljšavanje administrativnih kapaciteta javne uprave je sine qua non u procesu evropskih integracija s obzirom da je javna uprava ta koja ne samo da mora da uvede pravnu tekovinu EU, već i da je sprovede, rekao je ministar. Istakao da javne politike Vlade moraju posedovati tri najvažnije kvalifikacije - koherentnost, otvorenost, koja podrazumeva transparentnost i inkluzivnost tokom procesa donošenja javnih politika, i uravnoteženost.

Opširnije...

Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EU

Kako će  sistem i proces kreiranja javnih politika u Srbiji uticati na pregovore o članstvu Srbije u EU? Odgovore na ovo i druga povezana pitanja nastojaće da pruže učesnici konferencije „Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EU.“

Konferencija i predstavljanje studije Centra za evropske politike na tu temu će biti održana u petak 22. novembra u hotelu Zira u Beogradu i ima za cilj da pokrene diskusiju i doprinese razumevanju snažne veze između kvaliteta domaćeg sistema kreiranja javnih politika i pregovora za članstvo u EU. Srbija upravo započinje proces pregovora za članstvo i unapređenje sistema za kreiranje javnih politika bi pozitivno doprinelo njenoj sposobnosti da ostvari povoljnije rezultate u pojedinačnim pregovaračkim poglavljima i kasnije ostvari veće koristi od članstva.

Unapređenim kreiranjem politika ka uspešnijim pregovorima o pristupanju EU

Opširnije...

Predstavljena Studija „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije“

1 - Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije, Narodna skupštinaGrađani i civilno društvo mogu biti snažni saveznici Državnoj revizorskoj instituciji u jačanju kontrole nad trošenjem novca poreskih obveznika i stvaranju odgovorne vlasti u Srbiji, opšti je zaključak prezentacije Studije Centra za evropske politike „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji“, koja je danas – 29. avgusta 2013. godine – održana u Maloj plenarnoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije.

Prezentaciju je otvorio predsednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović, koji je istakao značaj uloge parlamenta kao i građana u nadzoru nad trošenjem budžetskih sredstava i naglasio da je sada pravo vreme za uključivanje građana i organizacija civilnog društva u proces eksterne revizije imajući u vidu da je Državna revizorska institucija Srbije započela sa revizijom svrsishodnosti, a posebno imajući u vidu i početak pregovora o članstvu Srbije u Evropsku uniju i s tim u vezi iznalaženje modela za učešće civilnog društva u procesu pregovora.

Opširnije...

Prezentacija Studije „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji“

U četvrtak 29. avgusta 2013. godine, u Maloj plenarnoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije biće održana prezentacija Studije Centra za evropske politike pod nazivom „Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije: Komparativna studija međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji.“

Prezentacija će započeti uvodnim obraćanjima Nebojše Stefanovića, predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Radoslava Sretenovića, predsednika Državne revizorske institucije i Dragane Lukić, zamenice direktora Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), USAID. Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, održaće prezentaciju nalaza i zaključaka Studije, kao i preporuka izvedenih za Državnu revizorsku instituciju Republike Srbije. Preporuke Državnoj revizorskoj instituciji izvedene su na osnovu istraživanja o evropskim i vanevropskim iskustvima dobre prakse uključivanja građana i saradnje sa civilnim društvom u oblasti eksterne revizije.

Istraživanje i sama Studija pripremljeni su u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u uspostavljanju odgovorne vlasti u Srbiji“ koji Centar za evropske politike realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u okviru Projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Agendu prezentacije možete pogledati ovde.

Programska menadžerka CEP-a na svečanoj završnoj ceremoniji Koledža Evrope

Milena Lazarevic na Koledzu EvropaMilena Lazarević, programska menadžerka CEP-a, obratila se u petak 21. juna 2013. diplomcima Koledža Evrope, generacija Vaclav Havel – 2012/2013, na svečanoj završnoj ceremoniji u Brižu. U svom obraćanju  govorila je o motivaciji da poslediplomske studije u oblasti evropskih poslova završi na ovoj prestižnoj akademskoj instituciji, kao i ambicijama da iskustvo i znanje stečeno na Koledžu Evrope upotrebi  u svojoj zemlji davanjem doprinosa reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

Pored toga, u svom govoru osvrnula se na svoj profesionalni angažman nakon završetka studija i put koji je prešla od državne uprave do civilnog sektora.  Rad u civilnom sektoru se, prema njenim rečima, pokazao kao najpogodniji za ostvarivanje profesionalnih ciljeva koje je sebi zacrtala još kao studentkinja Koledža. Naglasila je da su se znanja i veštine koje omogućava i podstiče Koledž Evrope pokazali izuzetno korisnim, ali i da ih je potrebno kontinuirano unapređivati kako bi se održao korak sa zahtevima i dinamičnošću današnjeg tržišta rada.

Ona je u svom obraćanju ohrabrila studente i studentkinje da uzmu u obzir širok spektar mogućnosti koji im obrazovanje na Koledžu omogućava, kao i da šanse za otpočinjanje ili nastavak karijere posle Koledža traže i van granica javne uprave. Milena Lazarević je na kraju istakla i snažan socijalni kapital koji bivši studenti Koledža Evrope neguju i podstakla na stvaranje i širenje mreža alumnista, po uzoru na Alumni klub Koledža Evrope u Srbiji (AlKES), koji je pokrenula u Beogradu krajem 2012. godine.

Pored Milene Lazarević, diplomcima su se obratili i rektor Koledža Evrope Pol Demare, Ambasador Španije u Hong Kongu Huan Manuel Lopez Nadal (alumnista, generacija 1974/1975) i Eleonora Vektare, predsednica evropskog Udruženja alumnista Koledža Evrope (alumnistkinja, generacija 2001/2002).

Milena LazarevićMilena Lazarević, programska menadžerka CEP-a Paul Demare, rektor Koledza Evrope
Pol Demare, rektor Koledža Evropa
 Huan Manuel Lopez Nadal, ambasador Španije u Hong Kongu
                       Huan Manuel Lopez Nadal,
                  ambasador Španije u Hong Kongu
Svečana ceremonija, Koledž Evropa u Brižu
                         Svečana ceremonija

Održan Kafe Evropa #2 – "Zapadni Balkan i Evropska unija – deset godina posle Samita u Solunu"

U sredu 19. juna održan je drugi Kafe Evropa u organizaciji Centra za evropske politike i EU info centra uz učešće predstavnika organizacija civilnog društva, diplomatskog kora i visokih državnih službenika. Drugi Kafe Evropa je obeležio desetogodišnjicu održavanja Samita Evropskog saveta u Solunu, na kome su postavljeni temelji za savremene odnose između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Učesnici su diskutovali na četiri podteme: poruke Samita u Solunu; kako lobirati za pristupanje u EU; uloga regionalne saradnje u procesu pristupanja EU; i problemi sa očuvanjem bezviznog režima i lobiranje na regionalnom nivou.

Milena Lazarević, moderatorka Kafea Evropa i CEP programska menadžerka
Milena Lazarević, programska menadžerka CEP-a i moderatorka Kafea Evropa

Opširnije...

Kafe Evropa #2

kafe2zasajt srpDrugi po redu Kafe Evropa biće održan 19. juna 2013. godine, a na novom okupljanju učesnici će razgovarati na temu „Evropska unija i Zapadni Balkan: Deset godina posle Solunskog samita“. U dinamičnoj i opuštenoj atmosferi kakva je krasila prethodni susret, okvirna pitanja za diskusiju odnosiće se na poruke i značenje Solunskog samita iz današnje perspektive, lobiranje za pristupanje EU, ulogu regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu u procesu pristupanja, kao i na viznu liberalizaciju u kontekstu regionalne saradnje.

Drugi Kafe Evropa Centar za evropske politike organizuje u saradnji sa EU Info centrom u Beogradu. Kao što je bio slučaj i na prvoj uspešno održanoj diskusiji, i ovom prilikom će nam se pridružiti predstavnici/e državnih institucija i agencija, diplomatskih predstavništava u Srbiji, civilnog sektora, akademskih institucija, privatnog sektora i medija.

Utiske sa Kafea Evropa #1 možete pogledati ovde.  

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme