youtube

Twitter

facebook

Uključivanje članica NKEU u pripremu pregovaračkih pozicija za poglavlja 1 i 28

Sednica Nacionalnog konventa o EUBeograd, 8. novembar 2016. Na sednici radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, i poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, održanoj 8. novembra 2016, predstavljena su tekuća dešavanja i novine u ovim poglavljima. Sednici je predsedavao Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost, u svojstvu koordinatora ovih radnih grupa.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU, zadužen za poglavlja 1 i 28, upoznao je članove obe radne grupe sa trenutnim stanjem u pregovaračkom procesu u ovim poglavljima, kao i predstojećim aktivnostima koje se očekuju u narednom periodu. Lazarević je detaljno izložio hodogram procesa koji se realizuje u vezi sa stvaranjem uslova za otvaranje ovih poglavlja i izrazio realno očekivanje da se ti uslovi ispune do jeseni 2017. godine.

 Sednica Nacionalnog konventa o EU Sednica Nacionalnog konventa o EU   Sednica Nacionalnog konventa o EU

Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, upoznala je članove radnih grupa, kao i predstavnike ministarstava, o konceptu analitičke podrške koji se uspostavlja na platformi Konventa, sa ciljem obezbedjivanja boljih stručnih kapaciteta za podršku pregovaračkom procesu, upravo u oblastima ili u vezi sa temima gde nadležna tela, pregovaračke grupe i Uži pregovarački tim, identifikuju potrebe za takvom podrškom.

Sednici radnih grupa su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Ministarstva zdravlja, koji su izložili konkretne aktivnosti koje se odvijaju u okviru pregovaračkih grupa za ova poglavlja za koja su zaduženi, kao i mogućnostima za informisanje i koordinaciju sa predstavnicima organizacija civilnog društva, u ostvarivanju predstojećih aktivnosti.

Sednica Nacionalnog konventa o EU  Sednica Nacionalnog konventa o EU   Sednica Nacionalnog konventa o EU

Tokom diskusije, u kontekstu aktuelnog stanja u relevantnim oblastima, posebno su istaknuta otvorena pitanja vezana za zaštitu stanovništva od duvanskog dima i za implementaciju sistema e-zdravlja, kao i potreba da se razmotre organizacione mogućnosti uspostavljanja specijalizovanih, međuresornih tela za ove teme u okviru strukture Konventa. Pored toga, u diskusiji je istaknut značaj informisanog i kompetentnog uključivanja predstavnika članica Konventa, ali i predstavnika privrede, u fazi pripreme i izrade pregovaračkih pozicija, imajući u vidu da je to faza procesa koja neposredno predstoji. 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme