youtube

Twitter

facebook

Italijansko predsedavanje Savetom Evropske unije

Italijanski semestar 2014

Od 1. jula do 31. decembra 2014. godine, Italija je zadužena za predsedavanje Savetom Evropske unije. Italija predsedava Savetom po 11. put u istoriji Unije.

Predsedavanje Savetom EU:

Savet je evropska institucija (institucija EU) koja se sastaje u 10 različitih formacija u zavisnosti od predmeta rasprave. Dakle, ministri za životnu sredinu sastaju se u Savetu za životnu sredinu, ministri za ekonomske i finansijske poslove u Savetu za ekonomska i finansijska pitanja i tako i za sve ostale sektore. Predsedavanje Savetom Evropske unije rotira se između država članica svakih šest meseci, prema unapred određenom rasporedu. Prvi semestar počinje 1. januara, a završava se krajem juna, a drugi semestar počinje 1. jula, a završava se 31. decembra.

Tokom narednog šestomesečnog mandata, Italija će biti zadužena za pripremu, koordinaciju i predsedavanje radom Saveta; u pregovorima sa državama članicama, ona će delovati kao dobronamerni posrednik u cilju promocije zakonodavnih odluka i političkih inicijativa.

Predsedavanje ima dva glavna zadatka:

a) planiranje i predsedavanje sednicama Saveta i više od 150 različitih radnih grupa i pripremama za iste. Predsedništvo je zaduženo za dnevni red Saveta i za predsedavanje nizom sastanaka: dva sastanka Evropskog saveta, sastancima Saveta ministara (sa izuzetkom Saveta za spoljne poslove), sastancima pripremnih organa, nekolicinom neformalnih ministarskih sastanaka, samitima i drugim sastancima između EU i trećih zemalja, kao i mnogim drugim specifičnim događajima vezanim za sektorske politike;

b) predstavlja Savet u odnosima sa drugim institucijama EU, posebno sa Komisijom i Evropskim parlamentom. Zadatak predsedavajuće države je da pokuša da postigne dogovor o zakonodavnim aktima putem konsultacija između institucija, neformalnih sastanaka, pregovaračkih sastanaka i u krajnjem slučaju putem Komiteta za usaglašavanje.

U januaru i julu svake godine, predsedavajuća država članica predstavlja svoj šestomesečni program u Evropskom parlamentu. U junu i decembru, kada šestomesečno predsedavanje istekne, šef države ili vlade te države predstavlja izveštaj o rezultatima rada i podnosi Evropskom parlamentu izveštaj o poslednjem sastanku Evropskog saveta.

Italijansko predsedavanje postavilo je sledeće prioritete:

a) Evropa za zapošljavanje i privredni rast

Italijansko predsedavanje će nastojati da postavi rast i zapošljavanje u centar evropske politike i da definiše ekonomski okvir koji će da podstiče strukturne reforme država članica. Održiva ekonomija, "industrijski preporod", sa posebnim akcentom na mala i srednja preduzeća, kao i energetske i klimatske politike za 2030. godinu će biti u središtu inicijativa rasta. Italijansko predsedavanje će raditi na jačanju evropske Ekonomske i monetarne unije (EMU) i smanjivanju socijalnih nejednakosti u evropskim društvima, na finansiranju rasta i programima za podršku investicijama u sektorima koji su ključni za budućnost, kao što su zaštita životne sredine, infrastruktura i digitalne usluge.

b) Evropa koja je bliža građanima: prostor za demokratiju, prava i slobode

Italijansko predsedavanje će promovisati aktivniju ulogu Evropske unije u oblastima u kojima evropska inicijativa ima veliki doprinos, kao što su zaštita ljudskih prava, migracije i politike azila. U tom kontekstu, Italijansko predsedavanje namerava da radi na razvijanju istinske solidarnosti na evropskom nivou i promovisanju evropske migracione politike.

c) Novi podsticaj za spoljnu politiku Evropske unije

Italija će se zalagati da spoljne akcije EU budu verodostojne, dosledne i podržane neophodnim instrumentima za rešavanje globalnih i regionalnih izazova. Mediteran je vitalni prostor za Evropu. Problemi vezani za migraciju primoravaju Evropu da hitno usvoji instrumente i zajedničke politike za borbu protiv ovog važnog fenomena našeg vremena. U pogledu na zemlje susede, proširenje je i dalje strateški prioritet za Italijansko predsedavanje. Italija ohrabruje pristupne pregovore sa zemljama Zapadnog Balkana i radi na tome da osigura i novi podsticaj u pregovorima sa Turskom. Uopšteno, predsedavanje Italije će podržati bilateralne pregovore trgovine i investicija sa strateškim partnerima i ekonomijama u razvoju, kao što su one azijske, koje će biti u fokusu samita ASEM od 16-17. oktobra.

Nakon italijanskog predsedavanja od jula do decembra 2014. godine, Letonija će preuzeti za period od januara do juna 2015, a zatim Luksemburg.

Autor Ksenija Simović

Za više informacija o Italijanskom semestru posetite zvaničnu stranicu.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme