youtube

Twitter

facebook

Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj unijiOd uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvira u oblasti slobodnog kretanja robe, u skladu sa ciljevima Evropske unije, fokusirajući se posebno na harmonizaciju horizontalnog pravnog okvira u pomenutoj oblasti.

Preuzmite siže politikestudiju u PDF formatu.

Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

Kako do rezultata u javnim politikama?Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije? U aktuelnim okolnostima nedovoljno konstruktivne opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od organizacija civilnog društva (OCD) se očekuje da preuzmu odgovornost za iznošenje činjenica i argumenata, razvijanje kritičkog mišljenja i aktiviranje građana. Pored toga, proces evropskih integracija i pregovori o pristupanju Srbije EU zahtevaju dodatni angažman OCD u pogledu pružanja stručnog znanja u oblastima za koje su specijalizovane, kao korektivnog mehanizma rada Vlade. U isto vreme, OCD se suočavaju sa finansijskim izazovima: strani donatori, do sada najveći izvor podrške OCD u Srbiji, postepeno se povlače i stoga je potrebno razmišljati o novim modelima održivosti.

Cilj ove studije jeste da ukaže na aspekat praćenja i evaluacije u procesu kreiranja politika, koji je znatno zapostavljen u Srbiji. Studija nastoji da pokaže značaj i doprinos praćenja i evaluacije za kvalitetnije i transparentnije donošenje odluka: prvo, analizom stanja učešća civilnog društva (OCD) u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja u Srbiji, drugo, analizom kapaciteta nadležnih ministarstava i uopšte državne uprave u Srbiji da sprovode poslove praćenja i evaluacije. Komparativnom analizom i temeljnim istraživanjem se proučavaju dobri primeri i prakse država članica EU, sve sa ciljem pružanja ideja i predloga za uspostavljanje sistema praćenja i evaluacije javnih politika u Srbiji, kao i za značajniji i konstruktivniji angažman OCD u tom pogledu.

Studiju preuzmite klikom ovde, a siže politike ovde.

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU: Kako do rezultata za Srbiju

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za SrbijuUkoliko Srbija želi da pristupanju Evropskoj uniji priđe kao procesu u kojem će se izgraditi u sposobnu i kredibilnu državu članicu, a ne prosto kao projektu dostizanja statusa članice, moraće da iz temelja reformiše svoj sistem kreiranja (javne) politike. Da bi „govorila jednim glasom“ na složenoj sceni kreiranja politika EU i ostvarila maksimalne koristi od članstva (i kako ne bi trpela gubitke umesto toga), Srbija će morati da se postara da stavovi koje zastupa u Briselu budu zasnovani na doslednim, dobro analiziranim, činjenično utemeljenim i dobro koordinisanim politikama. U svom nastojanju da ostvari taj cilj Srbija može mnogo da nauči iz praksi kreiranja i koordinacije politika Velike Britanije, Francuske, Poljske i Letonije – država koje su postale uspešne kao članice EU na različite načine i iz različitih razloga, ali koje su slične po tome što kreranju i koordinaciji svojih politika prema Briselu pristupaju sa puno pažnje. Cilj ove studije je da osvetli značaj kreiranja i koordinacije politika zapregovore o članstvu, kao i za pregovore unutar Saveta EU po prijemu u članstvo, a sve to sa željom da se stvori snažniji motiv za domaće donosioce odluka da se pozabave nedostacima kreiranja politika što je ranije moguće u procesu pristupanja EU.

Preuzmite studiju i siže politike (u PDF formatu).

Studija: Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

Civilno drustvo i gradjani u procesu eksterne revizije

Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti. Istovremeno, u državama u tranziciji se, usled nedovoljno razvijenih eksternih mehanizama kontrole i neafirmisanosti koncepta finansijske odgovornosti vlasti, javlja pojačana potreba za uključivanjem građana i civilnog društva u nadzor nad javnim finansijama. Ova Studija, oslanjajući se na široku komparativnu praksu i domaća iskustva, istražuje na koji način je moguće pomiriti ove potrebe u kontekstu eksterne revizije u Republici Srbiji i pruža konkretne preporuke za Državnu revizorsku instituciju Srbije u pogledu obezbeđivanja učešća građana i civilnog društva u procesu eksterne revizije.

Preuzmite Studiju kao i siže politike (PDF format).

Studija politike: Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji

shopping cartI pored visokog nivoa usklađenosti sa pravom EU, Zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine doveo je do efektivnog pogoršanja zaštite potrošača u Srbiji. Ova Studija analizira probleme u institucionalnim mehanizmima koji su doveli do ovog pogoršanja, predlaže opcije politike koje treba razmotriti u budućim reformama potrošačke politike i daje niz preporuka za rešavanje postojećih problema.

Studiju u PDF formatu možete da preuzmete ovde.

Siže politike: Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji

consumers

CEP je objavio siže politike (policy brief), izrađen je na osnovu sveobuhvatne Studije potrošačke politike u Srbiji: „Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji,“ u okviru Regionalnog programa "Think and Link" Evropskog fonda za Balkan.

Iz ovog sižea:

„Izborom opcije politike koja podrazumeva izmene postojećeg ZZP kako bi se pojačala uloga Tržišne inspekcije i prekršajnih sudova, kao i hijerarhijski pojačala pozicija nadležne jedinice u Ministarstvu obezbedilo bi se suštinsko podizanje nivoa zaštite potrošača u Srbiji u relativno kratkom vremenskom roku. Istovremeno treba nastaviti rad na reformi pravosuđa i razvoju i afirmaciji alternativnih mehanizama za rešavanje sporova, kao i jačati organizacije potrošača kao bitne nosioce zaštite potrošača.“

Preuzimanje u PDF formatu (200KB)

Analiza - Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

Ka vecoj finansijskoj odgovornosti vlastiAnaliza "Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji: Implementacija preporuka i mera Državne revizorske institucije Srbije" na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji, počevši od pravno-institucionalne analize, preko analize napretka u ovoj oblasti u kontekstu integracije Srbije u EU, do stanja implementacije preporuka i mera DRI i viđenja sistema od strane subjekata revizije. Takođe su predstavljeni primeri dobre prakse u saradnji civilnog društva i javnog sektora, sa posebnim osvrtom na oblast eksterne revizije. Kroz ovu sveobuhvatnu analizu došlo se do brojnih zaključaka, kao i do ukupno 21 preporuke za unapređenje sistema eksterne revizije u Srbiji, i to sa aspekta:

  • pravnog i institucionalnog okvira eksterne revizije;
  • povezivanja eksterne revizije sa drugim reformskim procesima;
  • unapređenja sistema za obezbeđivanje sprovođenja preporuka i mera DRI;
  • uloge organizacija civilnog društva u sistemu eksterne revizije.

Ovde možete preuzeti kompletan tekst analize u PDF formatu: Preuzimanje

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme