youtube

Twitter

facebook

CEP in media

Nebojša Lazarević: Zakon o uslugama dobar signal za privredu

18. mart 2016 - Usvajanjem Nacrta zakona o uslugama poslat je dobar signal da Srbija unapređuje mehanizme koji uređuju pravo na poslovno nastanjivanje i olakšavaju slobodu pružanja usluga iz poglavlja 3 u skladu sa evropskim pravom - smatra Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU. - Građanima i preduzećima u Evropskoj uniji je, takođe, na raspolaganju besplatna onlajn platforma "Solvit" koja im omogućava da prijave administrativne prepreke koje koče njihovo poslovanje u bilo kojoj zemlji EU. U Srbiji bi platforma kao što je "Solvit" ubrzala procedure, a građanima i privredi značajno uštedela vreme i novac.

 

Večernje novosti.svgPročitajte ceo tekst u listu Vecernje novosti

 

 

 

 

 

Nebojša Lazarević: Informisan potrošač lakše štiti svoja prava

15.mart 2016. Svetski dan zaštite prava potrošača - “Zakon o zaštiti potrošača iz 2014. godine predstavlja pomak napred, ali u posebnim propisima i dalje postoje problemi. Građani, odnosno potrošači najviše osećaju te probleme kad su u pitanju telekomunikacione, finansijske i komunalne usluge (parking servis, daljinsko grejanje, vodovod)“ kaže Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU u saopštenju povodom 15. marta, Svetskog dana prava potrošača.

 

Biznis i finansije logoPročitajte više u magazinu Biznis i finansije i 

 

 

 

 

B92 logo

i na sajtu B92.

Jednake plate za jednak rad: Intervju Milene Lazarević za dnevni list Politika (3)

Beograd, 6. mart 2016 - Politika logoTo što su poslanici pre nekoliko dana usvojili Zakon o sistemu zarada u javnom sektoru ne znači da će država odmah početi da jednako plaća jedna rad. Primena ovog propisa kreće tek od 2017. godine, ali se na javna preduzeća ne odnosi. “Sasvim je uobičajeno da se za sistemske zakone predviđa neki duži period do početka primenen zbog priprema koje je neophodno obaviti, kaže Milena Lazarević iz Centra za evropske politike.

Pročitajte ceo tekst u List Politika

Lazarević: Izbori neće uticati na pregovore o ulasku u EU

blicNajavljeni vanredni parlamentarni izbori ne bi trebalo da utiču na tok pregovora o članstvu u EU, jer Vlada i u tehničkom mandatu može da donosi odluke u vezi s pregovorima, rekao je član užeg pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU Nebojša Lazarević.

“Ne postoje tehnički ili proceduralni razlozi za bilo kakvo odlaganje ili usporavanje. Pregovarački tim postoji i radi. Vlada i u tehničkom mandatu ima pravo i može da donosi odluke koje su potrebne, na primer da usvoji pregovaračku poziciju ili akcioni plan”, rekao je Lazarević.

Lazarević, koji je direktor Centra za evropske politike (CEP), dodao je da i Skupština Srbije, odnosno njeni nadležni odbori, mogu da razmatraju pregovaračku platformu za neko poglavlje.

Detaljnije na: http://www.blic.rs/vesti/politika/lazarevic-izbori-nece-uticati-na-pregovore-o-ulasku-u-eu/2vsvbwe

Lazarević: Izbori ne bi trebalo da utiču na tok pregovora

rtv Najavljeni vanredni parlamentarni izbori ne bi trebalo da utiču na tok pregovora o članstvu u EU, jer Vlada i u tehničkom mandatu može da donosi odluke u vezi s pregovorima, rekao je član užeg pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU Nebojša Lazarević.

"Ne postoje tehnički ili proceduralni razlozi za bilo kakvo odlaganje ili usporavanje. Pregovarački tim postoji i radi. Vlada i u tehničkom mandatu ima pravo i može da donosi odluke koje su potrebne, na primer da usvoji pregovaračku poziciju ili akcioni plan", rekao je Lazarević za portal EurAktiv Srbija.

Lazarević koji je direktor Centra za evropske politike (CEP), dodao je da i Skupština Srbije, odnosno njeni nadležni odbori mogu da razmatraju pregovaračku platformu za neko poglavlje.

Detaljnije na: http://rtv.rs/sr_lat/izbori-2016/republicki/mekalister-izbori-ne-odlazu-integracije-fajon-kampanje-usporavaju-procese_681092.html

Prava potrošača

Radio BogradVreme je rasprodaja, pa je pravi trenutak da vas podsetimo kakva su vaša prava kao potrošača. U goste će nam doći Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU, sa kojim ćemo razgovarati i o pregovaračkim poglavljima koja se tiču potrošača i koliko dug put nas čeka da bismo se uskladili sa propisima Evropske unije.

Neophodan je Zakon o sistemu plata

bif Zakon o sistemu plata trebalo bi da bude usvojen do kraja januara, a njime bi trebalo da budu uređene plate oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona dati su osnovni principi po kojima treba da se uredi sistem plata za javnu upravu, na osnovu kojih će kasnije biti doneti drugi sektorski zakoni.
Javna preduzeća i funkcioneri nisu obuhvaćeni ovim zakonom, što je boljka za veliki deo javnosti: „Ne bi trebalo da se ovim zakonom o sistemu plata uređuju i plate javnih preduzeća, to nije praksa nigde u svetu. I javna preduzeća i preduzeća u većinski državnom vlasništvu najčešće funkcionišu na tržištu, oni imaju određene interese i potrebe koje su drugačije od državne uprave koja nema konkurenciju.
Ipak, ne može se zaboraviti da se čitava država sada nalazi u stanju fiskalne konsolidacije i nije fer da samo jedan deo javnog sektora bude zahvaćen ovom reformom, da se njihove plate smanjuju, a da plate ovih drugih koji takođe dobijaju sredstva iz džepa poreskih obveznika reformom ne budu obuhvaćene”, objašnjava Milena Lazarević, viša programska menadžerka u Centru za evropske politike i ekspertkinja za reformu javne uprave.

Detaljnije na: http://bif.rs/2016/01/99800/

Zakon o sistemu plata

Radio Beograd1Nacrt Zakona o sistemu plata izaziva veliko interesovanje građana, posebno onih koji će direktno biti obuhvaćeni njegovom primenom. Gošća u studiju biće Milena Lazarević, ekspert za reformu javne uprave, sa kojom razgovaramo o osnovnim odrednicama ovog zakona, koje promene će doneti i o tome ko će biti najzadovoljniji, a ko najnezadovoljniji njegovom primenom.

Detaljnije na: http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/2184993/Uhvati+dan.html

Potrošač može da ostvari prava bez računa i garancije

N1U vreme pojačanih prazničnih kupovina važno je ukazati na prava potrošača i praktične načine na koji ona mogu da se ostvare. Trenutno postoji oko 25 organizacija za zaštitu potrošača. Uglavnom je reč o malim lokalnim organizacijama, ali i nekoliko velikih potrošačkih asocijacija.

Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU, objašnjava osnovna prava koja potrošači uživaju: „U prvih šest meseci potrošač ima pravo na popravku robe, zamenu robe, raskid ugovora i povraćaj novca, ili, ukoliko je u pitanju neki neznatan problem, na umanjenje cene.“

Više od 50 odsto pritužbi tržišnoj i drugim inspekcijama vezan je za garanciju. Lazarević naglašava: „Prava ostvarujete bez obzira da li je uz robu došao garantni list, njime samo dobijate veće mogućnosti.“

Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a122302/Biznis/Potrosac-moze-da-ostvari-prava-bez-racuna-i-garancije.html

„Za privredu Srbije značajna su i poglavlja o zaštiti potrošača, slobodnom kretanju robe i poslovnog nastanjivanja“

bif

Osim politički senzitivnih pitanja postoji veliki broj pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa EU koja nisu u žiži javnosti, ali su svakako značajna za građane Srbije.

Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao potrošače, jesu svakako Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Nebojša Lazarević, direktor CEP i član Užeg pregovaračkog tima Srbije zadužen za koordinaciju pregovora u pregovaračkim poglavljima 1, 3 i 28, objašnjava značaj potrošačke politike. „Puna primena potrošačke politike svakako je od koristi i za privredu, a i za građane kao potrošače. Ovde ne mislim samo na prenošenje prava EU već i ojačavanje potrošačkih organizacija kao najvažnijih aktera....

Detaljnije na: http://bif.rs/2015/12/za-privredu-srbije-znacajna-su-i-poglavlja/

Lazarević: Referendum o ulasku u EU neizbežan

Samo dva dana pošto je Srbija otvorila prva poglavlja u procesu pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji pojavila se inicijativa o raspisivanju referenduma po tom pitanju. Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike kaže da je referendum o EU neizbežan.

Sve države centralne i istočne Evrope održale su referendume o pristupanju Evropskoj uniji, a rezultati su nedvosmisleno pokazali da su građani za članstvo u EU. Jedino su građani Islanda i Norveške sprečili članstvo, ali oni nisu pravi primeri za nas", kaže Lazarević."

On smatra da će se referendum održati i u Srbiji i to istovremeno kada i referendum o izmeni Ustava.

Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a118618/Vesti/Referendum-o-ulasku-u-EU-neizbezan.html

Poglavlje 32, kojim otvaramo pregovore

Danas logo1 620x400Srbiji je posle nepune dve godine od dobijanja statusa kandidata otvorila prva poglavlja. U svom godišnjem izveštaju Evropska komisija je ocenila da je postignut napredak u pripremi za otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 - finansijska kontrola, a imajući u vidu njegov tehnički karakter nedavno je doneta odluka da se pregovori otvore ovim poglavljem, uz poglavlje 35.

Poglavlje 32 nema postavljena merila za otvaranje, tzv "opening benchmarks ". Odsustvo merila za otvaranje poglavlja 32 olakšava naše pregovore, jer se fokus sa zemalja članica izmešta na Evropsku komisiju, čime se pregovori praktično vode sa jednim akterom umesto njih 28. Merila su uvedena kod hrvatskog pregovaranja i sada su sastavni deo i crnogorskih i srpskih pregovora. U praksi, utvrđivanje merila znači da se države članice na predlog Evropske komisije slože da postave uslov bez kog nije moguće otvoriti poglavlje, što ima dvostruke posledice.

Detaljnije na: http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/poglavlje_32_kojim_otvaramo_pregovore.46.html?news_id=312908

Može li Srbija uskladiti finansije s EU-om

U Centru za evropske politike kažu kako bi evropske standarde koje propisuje Poglavlje 23 trebalo shvatiti kao osnovu za cjelokupnu transformaciju društva. Posebna pažnja morat će se usmjeriti ka kontroli novca iz evropskih fondova.

"Sada govorimo o 200 miliona evra i mi čak i tu imamo izvesnih problema u potrošnji tog novca. A zamislite kako će izgledati potrošnja kada budemo članice i kada budemo iz strukturnih fondova trošili milijardu", kaže Nebojša Lazarević iz ovog centra.

Detaljnije na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/moze-li-srbija-uskladiti-finansije-s-eu-om

Dablinski sistem je najveći krivac

DanasI pored svih pokušaja, EU i dalje ne uspeva da nađe zadovoljavajuća rešenja za sve veći priliv izbeglica. Dokaz je i akcioni plan od 17 tačaka nakon nedavnog sastanka u Briselu lidera Albanije, Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovenije. Šta ovaj plan u osnovi znači i šta bi mu mogla biti alternativa?
Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavljuje da je plan sklop "pragmatičnih i operativnih mera koje sprečavaju da ljudi budu prepušteni sami sebi na kiši i hladnom". Nažalost, pomenute mere teško da mogu imati dejstvo kakvo im gospodin Junker pripisuje. One su konfuzne i predstavljaju pretnju da izbeglice budu prepuštene same sebi - tamo gde EU ne mora da ih vidi.

 

I deo na: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/__dablinski_sistem_je_najveci_krivac.14.html?news_id=312077

II deo na: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/zaboravljena_evropska_direktiva_.14.html?news_id=312135

Borba protiv kartela značajna za članstvo u EU

bifKomisija za zaštitu konkurencije 30. novembra izvršila je nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services i British American Tobacco South East Europe, zbog osnovane pretpostavke da su učinili povredu konkurencije.

„Nenajavljeni uviđaj predstavlja izuzetno složen istražni postupak, koji se primenjuje prevashodno u slučajevima ispitivanja kartelskih sporazuma. Njegovo uspešno sprovođenje svedoči o kontinuiranom rastu kapaciteta Komisije, koji je preduslov da propisana pravila konkurencije budu više od mrtvog slova na papiru. Evropska komisija je u godišnjem izveštaju takođe pozitivno ocenila rad Komisije“, ističe Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike.

Detaljnije na: http://bif.rs/2015/12/borba-protiv-kartela-znacajna-za-clanstvo-u-eu/

Saradnja civilnog društva i države uslov za reformu javne uprave

BETANa nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U godišnjem izveštaju Evropske komisije takođe je veliki akcenat stavljen na postizanje zacrtanih reformskih ciljeva, a posebno su izražena očekivanja u pravcu reforme javne uprave.  

Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, istakla je značaj saradnje države sa civilnim društvom u cilju unapređenja kvaliteta javne politike. Ona naglašava da se saradnja državne administracije i civilnog društva razlikuje od sektora do sektora, a često je pod uticajem Evropske komisije. 

Detaljnije na: http://beta.rs/oms/oms-drustvo/20187-saradnja-civilnog-drustva-i-drzave-uslov-za-reformu-javne-uprave

Kontrola trošenja novca prva tačka pregovora sa EU

BlicMeđuvladina konferencija Srbije i Evropske unije na kojoj će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja trebalo bi da se održi sredinom decembra, ili najkasnije početkom januara. Bilo je više različitih nagoveštaja o tome kojim će se poglavljima otpočeti pregovori.

Prvobitno je najavljivano da će to biti poglavlja 23 i 24 (pravosuđe, bezbednost, ljudska prava). Evropska komisija je ocenila da je postignut napredak u pripremi za otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 – finansijska kontrola, a imajući u vidu njegov tehnički karakter, pregovori će najverovatnije biti otvoreni ovim poglavljem (uz poglavlje 35).

Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike, pojasnio je preporuke da se pregovori otvore poglavljem 32: “Ovo poglavlje nema merila – suštinski se otvori, relativno kratko pregovara i vrlo brzo zatvori. Merila su generalno uvedena tek kod hrvatskog pregovaranja i sada su sastavni deo i crnogorskih i srpskih pregovora.

Detaljnije na: http://www.blic.rs/Vesti/Politika/609803/PRVA-TACKA-PREGOVORA-SA-EU-Kontrola-trosenja-novca

"Ne treba strahovati od kraha Šengenskog prostora"

B92 logoNe treba strahovati od kraha Šengenskog prostora zbog aktiviranja privremenog uvođenja unutrašnjih granica.

To je rekao Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i ističe da je uvođenje kontrole unutrašnjih granica u situacijama koje zahtevaju hitno delovanje jedini izuzetak od načela slobode kretanja iz šengenskih pravila.

“Osim obaveze da obavesti ostale države članice, Evropsku komisiju i Parlament, država koja zahteva unutrašnju kontrolu granica svoje razloge ne mora iscrpno pravdati drugim EU institucijama. Nedostatak mehanizama za borbu protiv globalnog terorizma može biti okidač da se na duži rok revidiraju šengenski propisi. Ipak, ne treba strahovati od kraha Šengenskog prostora zbog aktiviranja privremenog uvođenja unutrašnjih granica“, ističe Lazarević. 

Do sada je u praksi ovaj mehanizam primenjivan u slučaju događaja koje uključuju bezbednosne rizike, poput samita G8 u Nemačkoj 2007. godine kada u zemlju nije bio dozvoljen ulazak za više od 400 ljudi. 

Detaljnije na: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=11&dd=18&nav_category=12&nav_id=1064602

Kontrola granica EU bez uticaja na Srbiju

Novi magazinNakon terorističkog napada koji se dogodio u Parizu, Francuska je najavila radikalan potez - zahtev da Evropa uvede hitnu unutrašnju kontrolu granica i privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma.

Pored nastojanja da proglašeno vanredno stanje bude produženo na 3 meseca, zahtevi Francuske idu i u pravcu pojačane kontrole putnika u avionima, brodovima i vozovima u okviru EU. S obzirom na to da je skorašnji napad osmišljen u Belgiji, Francuska će najveći pritisak vršiti na ovu zemlju, ali se zalaže za kontrole unutrašnjih granica širom EU.

Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike objašnjava da je uvođenje kontrole unutrašnjih granica u situacijama koje zahtevaju hitno delovanje jedini izuzetak od načela slobode kretanja, propisan šengenskim pravilima. Osim obaveze da obavesti ostale države članice, Evropsku komisiju i Parlament, država koja zahteva unutrašnju kontrolu granica svoje razloge ne mora iscrpno pravdati drugim EU institucijama.

„Nedostatak mehanizama za borbu protiv globalnog terorizma može biti okidač da se na duži rok revidiraju šengenski propisi. Ipak, ne treba strahovati od kraha Šengenskog prostora zbog aktiviranja privremenog uvođenja unutrašnjih granica“, ističe Lazarević.

Detaljnije na: http://www.novimagazin.rs/vesti/kontrola-granica-eu-bez-uticaja-na-srbiju

Ubrzati reformu javne uprave

BETAIzveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu veliku pažnju poklanja administrativnim i drugim kapacitetima za implementaciju. Reč „kapacitet“ se u Izveštaju pominje čak 110 puta, što pokazuje da fokus na implementaciji zaista nije izlizana fraza, već da će se napredak Srbije do pristupanja EU zaista meriti kroz stvarnu primenu propisa, a ne samo kroz njihovo formalno usvajanje.

Iako Izveštaj beleži pozitivne rezultate, veliki akcenat stavlja se na postizanje zacrtanih reformskih ciljeva, a osobito su jasno izražena očekivanja u pravcu reforme javne uprave. Srbija je dobila ocenu umerene spremnosti u oblasti reforme javne uprave, uz pohvalu kvaliteta akcionog plana za reformu. U ovom delu Izveštaja Evropska komisija insistira na depolitizaciji uprave, odnosno uzdržavanju od prijema partijskih kadrova. Na prvom mestu misli se na više rukovodilačke pozicije (pomoćnici ministara i direktori, njihovi zamenici i pomoćnici), budući da se sprovođenje konkursa za ove pozicije često odlaže i vršioci dužnosti se zadržavaju u maksimalnim zakonskim limitima. Predstoji nam i uređenje odnosa među institucijama koje su odgovorne za planiranje i koordiniranje državne politike. Tu je pre svega potrebno iskristalisati ulogu i omogućiti neometan rad Sekretarijata za javne politike, koji predvodi inicijative za uređenje trenutno haotičnog strateškog i planskog okvira u Srbiji od preko sto strategija koje se često međusobno preklapaju ili sukobljavaju.

Detaljnije na: http://beta.rs/oms/oms-drustvo/17815-ubrzati-reformu-javne-uprave 

Šta donosi novi zakon o platama - Milena Lazarević

Danas logoPovršnijim uvidom može delovati da se Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji je nedavno ušao u javnu raspravu ne razlikuje mnogo od niza prethodno donetih zakona i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast.

Međutim, predloženi tekst predviđa rešenja koja sa više aspekata mogu da značajno unaprede postojeće stanje koje odlikuje velika netransparentnost plata, značajne razlike u platama za iste ili slične poslove u različitim delovima javne uprave, pa samim tim i odsustvo pravičnosti takvog sistema. Za ostvarenje tog potencijala ključni su širok obuhvat zakona, dobra i dosledna implementacija i snažna politička podrška.

Treba poći od toga da novi zakon pod istu kapu stavlja veoma širok krug institucija, koje su trenutno obuhvaćene različitim zakonima, bez ikakvih zajedničkih principa obavezujućih za sve. On će tako urediti zajednička načela za preko 500,000 zaposlenih u širokoj kategoriji javne uprave, dok će se na osnovu njega zatim pripremiti posebni zakoni za pojedinačne, uže kategorije kojima treba da se prepoznaju određene specifičnosti. Imajući u vidu da su u pravnom sistemu Srbije svi zakoni jednake snage i da novi zakon može da derogira odredbe postojećeg zakona, ovaj pristup nije bez svojih rizika, pošto ti pojedinačni zakoni suštinski mogu da odstupe od zajedničkih načela predviđenih Zakonom o sistemu plata, pa je stoga snažna volja i podrška da se i pojedinačni zakoni dobro usklade njime od presudnog značaja.

Detaljnije na: http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/sta_donosi_novi_zakon_o_platama_.46.html?news_id=310922#sthash.RoyNk1dZ.dpuf

Nebojša Lazarević: Merila usporavaju pregovore sa EU

BETADanas je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evroposke integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije. 
Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, zadužen za Poglavlje 1 otvorio je diskusiju, ukazavši na niz prepreka sa kojima se susreće Pregovarački tim. On je naglasio problematiku u procesu pregovaranja onih poglavlja za koje je EU predvidela opening benchmarks (merila za otvaranje poglavlja). "Poglavlje se i ne može formalno otvoriti dok se sve države članice u Savetu EU ne slože sa ocenom Evropske komisije da je država kandidat ispunila uslove iz Poglavlja 1. Time se značajno usporava proces pregovora, a države članice dobijaju znatno veću moć u odnosu na Evropsku komisiju u procesu integracija u EU. Ovo otvara mogućnost da države članice tehničke aspekte pregovora (zlo)upotrebljavaju, radi rešavanja bilateralnih i drugih političkih pitanja. Ovakav način pregovora uveden je tek kod proširenja Hrvatske, Crne Gore i Srbije."

Naporan rad Srbije na identifikovanju trgovinskih barijera

vecernje novostiSrbiji predstoji 12 meseci napornog rada kako na identifikovanju potencijalnih barijera u trgovini sa EU, tako i na proceni troškova koje će naša država, ali i privreda morati da podnese zbog usklađivanja sa evropskim tehničkim propisima i standardima, zaključeno je danas na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe.

U skladu sa tim formulisaće se i srpski zahtevi za odlaganjima primene određenih direktiva, istaknuto je na sednici te grupe kojom rukovodi Centar za evropske politike.

Skupu održanom u Narodnoj skupštini Srbije prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evroposke integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije. Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, zadužen za Poglavlje 1 otvorio je diskusiju, ukazavši na niz prepreka sa kojima se susreće Pregovarački tim.

On je naglasio problematiku u procesu pregovaranja onih poglavlja za koje je EU predvidela opening benćmarks (merila za otvaranje poglavlja).

Detaljnije na: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575058-Naporan-rad-Srbije-na-identifikovanju-trgovinskih-barijera

Nacionalni konvent o EU: Naporan rad na identifikovanju trgovinskih barijera

BlicSrbiji predstoji 12 meseci napornog rada kako na identifikovanju potencijalnih barijera u trgovini sa EU, tako i na proceni troškova koje će naša država, ali i privreda morati da podnese zbog usklađivanja sa evropskim tehničkim propisima i standardima, zaključeno je danas na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe.

U skladu sa tim formulisaće se i srpski zahtevi za odlaganjima primene određenih direktiva, istaknuto je na sednici te grupe kojom rukovodi Centar za evropske politike.

Skupu održanom u Narodnoj skupštini Srbije prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evroposke integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, zadužen za Poglavlje 1 otvorio je diskusiju, ukazavši na niz prepreka sa kojima se susreće Pregovarački tim.

On je naglasio problematiku u procesu pregovaranja onih poglavlja za koje je EU predvidela opening benćmarks (merila za otvaranje poglavlja).

Detaljnije na: http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603569/Nacionalni-konvent-o-EU-Naporan-rad-na-identifikovanju-trgovinskih-barijera

Koliko će nas koštati usklđivanje sa EU?

B92Srbiji predstoji 12 meseci napornog rada kako na identifikovanju potencijalnih barijera u trgovini sa EU, tako i na proceni troškova.

Reč je o troškovima koje će naša država, ali i privreda morati da podnese zbog usklađivanja sa evropskim tehničkim propisima i standardima, zaključeno je na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe.

U skladu sa tim formulisaće se i srpski zahtevi za odlaganjima primene određenih direktiva, istaknuto je na sednici te grupe kojom rukovodi Centar za evropske politike.

Skupu održanom u Narodnoj skupštini Srbije prisustvovali su predstavnici Ministarstva privrede, Kancelarije za evroposke integracije, kao i potrošačkih organizacija i Privredne komore Srbije.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, zadužen za Poglavlje 1 otvorio je diskusiju, ukazavši na niz prepreka sa kojima se susreće Pregovarački tim.

On je naglasio problematiku u procesu pregovaranja onih poglavlja za koje je EU predvidela opening benćmarks (merila za otvaranje poglavlja).

"Poglavlje se i ne može formalno otvoriti dok se sve države članice u Savetu EU ne slože sa ocenom Evropske komisije da je država kandidat ispunila uslove iz Poglavlja 1. Time se značajno usporava proces pregovora, a države članice dobijaju znatno veću moć u odnosu na Evropsku komisiju u procesu integracija u EU", kazao je Lazarević, a saopštio je Centar za evropske politike.

Detaljnije na: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_id=1058918

Za funkcionere ne važi zakon o ograničenju plata

PolitikaNacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru postaviće granicu za zarade zaposlenih u državnoj upravi – neće biti veće od 155.000 dinara. Međutim, to ograničenje neće važiti i za javna preduzeća, u kojima su plate najveće. Takođe, ovaj zakon neće važiti ni za državne funkcionere, već samo za službenike.

To praktično znači, da ograničenja važe za zaposlene u Narodnoj banci Srbije, ali ne i za guvernera centralne banke. Takođe, zarada predsednika Državne revizorske institucije moći će da bude veća od 155.000 dinara, ali će za zaposlene morati da važi ovaj zakon. Isto je i sa ostalim nezavisnim telima: Agencijom za borbu protiv korupcije, poverenikom, zaštitnikom građana, Fiskalnim savetom...

U nadležnom Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je predlagač ovog propisa, objašnjavaju da će od danas ići na javnu raspravu i da su izmene u toj fazi moguće. Kažu da su javna preduzeća izuzeta, jer će se za njih doneti poseban zakon, a to je u nadležnosti Ministarstva privrede. Takođe, novi propis regulisaće i plate državnih funkcionera.

Milena Lazarević iz Centra za evropske politike, kaže da je dobro to što je veći deo javne uprave uključen u taj zakon.

 – Što je više onih koji su izuzeti, manja će biti podrška sprovođenju zakona i sve će više biti novih institucija koje će tvrditi da su posebne, specifične, i da treba da budu izuzete. Dakle, sveobuhvatna primena, i što manje izuzetaka iz pravila, ključ je uspeha. Stoga ohrabruje najava da će zakon obuhvatiti čitavu javnu upravu – oko 500.000 zaposlenih. Mislim da bi u procesu javne rasprave, koja nam predstoji, trebalo insistirati i na uključivanju javnih preduzeća, kao i funkcionera na svim nivoima vlasti – smatra Lazarević.

Detaljnije na: http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-funkcionere-ne-vazi-zakon-o-ogranicenju-plata.lt.html 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Name:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

CEP brochure

performance audit and policy evaluation

Euractiv

SECO

NOPS baner lat

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme