• ENGENG
  • Izveštaji

    Izveštaj je dostupan ovde.

    Godišnji izveštaj 2016.

    CEP je zabeležio još jednu uspešnu godinu. Tokom 2016, CEP je nastavio da se razvija i raste, kako u pogledu broja članova tima i broja objavljenih publikacija, tako i u pogledu veličine i broja predviđenih i realizovanih projekata. CEP je takođe povećao svoj uticaj na kreiranje javnih politika u Srbiji. Naše publikacije su bile podeljene širokom spektru aktera, koji su raspravljali o našim preporukama za unapređenje procesa kreiranja javnih politika. Ovaj izveštaj sažima najznačajnije rezultate postignute u 2016. godini u četiri programska područja u kojima je CEP akivan.

    Nazad na vrh