youtube

Twitter

facebook

O Centru za evropske politike

CEP je nezavisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti evropskog prava, ekonomije i javne uprave, sa zajedničkim ciljem da doprinesu unapređenju okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji, tako što će ga učiniti transparentnijim i inkluzivnijim, zasnovanim na činjenicama i suštinski orijentisanim ka EU.

Vizija Centra za evropske politike

Osnivači Centra za evropske politike usaglasili su sledeću viziju organizacije za 2020. godinu:

2020. godine CEP je jedna od vodećih nezavisnih organizacija za istraživanje politike, sa vidljivim uticajem na pristupe i procese kreiranja politike, što se dokazuje podrškom donosilaca odluka u Srbiji za rezultate istraživanja u najmanje 10 različitih istraživačkih projekata. Članovi tima CEP-a su 2020. godine široko priznati eksperti i istraživači i njihov glas odzvanja snažno u srpskim medijima. Sa dobro razvijenim tematskim i horizontalnim partnerstvima u zemlji i u Jugoistočnoj Evropi, CEP je postao snažan glas u debati u oblasti politike EU u regionu.

Misija Centra za evropske politike

Misija CEP-a je:

 1. Pospešivanje istraživanja i analiza kao osnove za donošenje odluka, i
 2. Pružanje visoko kvalitetnih alternativnih opcija javnih politika u cilju unapređenja procesa pristupanja Srbije EU i pozicioniranja Srbije kao ravnopravnog partnera državama članicama EU u pogledu:
   1. Transparentnosti i odgovornosti demokratskih struktura vladavine,
   2. Uređenosti i performansi tržišta, i
   3. Sposobnosti da se ne samo ispune kriterijumi članstva EU već i maksimalno iskoriste prava i prilike koje odatle proizilaze kada se ostvari članstvo.

U ispunjenju svoje misije, CEP nastoji da održi finu ravnotežu između uloge Vladinog partnera na putu pristupanja u EU i pažljivog kontrolora Vladinih aktivnosti i planova.

U dosadašnjim aktivnostima ostvarena je veoma uspešna i bliska saradnja sa državnim institucijama i njihovim predstavnicima i civilnim sektorom. Dosadašnji partneri CEP-a bili su: Državna revizorska institucija, Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Tim Vlade Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za evropske integracije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, USAID, Evropski fond za Balkan, i mnogi drugi. CEP će u budućnosti nastaviti da razvija svoju mrežu članova i eksperata kako bi se obuhvatio celokupan sistem kreiranja politika u Srbiji iz perspektive pristupanja EU.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme