youtube

Twitter

facebook

Misija Centra za evropske politike

Misija CEP-a je:

 1. Pospešivanje istraživanja i analiza kao osnove za donošenje odluka, i
 2. Pružanje visoko kvalitetnih alternativnih opcija javnih politika u cilju unapređenja procesa pristupanja Srbije EU i pozicioniranja Srbije kao ravnopravnog partnera državama članicama EU u pogledu:
   1. Transparentnosti i odgovornosti demokratskih struktura vladavine,
   2. Uređenosti i performansi tržišta, i
   3. Sposobnosti da se ne samo ispune kriterijumi članstva EU već i maksimalno iskoriste prava i prilike koje odatle proizilaze kada se ostvari članstvo.

U ispunjenju svoje misije, CEP nastoji da održi finu ravnotežu između uloge Vladinog partnera na putu pristupanja u EU i pažljivog kontrolora Vladinih aktivnosti i planova.

U dosadašnjim aktivnostima ostvarena je veoma uspešna i bliska saradnja sa državnim institucijama i njihovim predstavnicima i civilnim sektorom. Dosadašnji partneri CEP-a bili su: Državna revizorska institucija, Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Tim Vlade Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Kancelarija za evropske integracije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, USAID, Evropski fond za Balkan, i mnogi drugi. CEP će u budućnosti nastaviti da razvija svoju mrežu članova i eksperata kako bi se obuhvatio celokupan sistem kreiranja politika u Srbiji iz perspektive pristupanja EU.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme