youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe

Slobodno kretanje robe je jedna od sloboda na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Od januara 1993. godine ukinuta je kontrola na slobodan protok robe na unutrašnjem tržištu i Evropska unija je danas jedinstvena teritorija bez unutrašnjih granica. Ukidanje carinskih tarifa promoviše trgovinu unutar Unije, koja čini veliki deo ukupnog uvoza i izvoza država članica.

Kontakt osoba u CEP-u:

Nebojša Lazarević - nebojsa.lazarevic@cep.org.rs

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme