youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 9: Finansijske usluge

U okviru devetog poglavlja uključena su pravila autorizacije, delovanja i nadzora finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Principi upravljanja za delovanje finansijskih institucija širom EU su ‘pravilo jedinstvenog pasoša‘ i ‘pravilo matične zemlje‘ koja se primenjuju u tri glavne oblasti: bankarskim, investicionim i osiguravajućim uslugama.

Pravom EU se propisuju zahtevi autorizacije, delovanja i razumnog nadzora kreditnih institucija za banke i finansijske konglomerate. Takođe, postavljeni su i zahtevi koji se tiču zahteva za procenu opravdanosti kapitala i oni se primenjuju na kreditne institucije. Direktive o  kodifikovanom bankarstvu, kao i o opravdanosti kapitala osigaravaju primenu najnovijeg međunarodnog okvira širom EU i zamenjuju stare zahteve sa sveobuhvatnijim i na rizik osetljivijim pristupima kako bi banke izvršile izbor najpogodnijih.

Šema garancije depozita je razvijena kako bi dopunila nadzor finansijskih konglomerata, a kreditne institucije su obavezne da se priključe ovoj šemi. Takođe, pravom EU su regulisani godišnji i prečišćeni računi banaka i ostalih finansijkih institucija, kao i harmonizacija određenih odredbi o reorganizaciji i likvidaciji kreditnih institucija sa podružnicama u više država članica.

Autorizacija, delovanje i nadzor životnog i neživotnog osiguranja regulisani su sa nekoliko direktiva. Dodatni nadzor nad osiguravajućom grupom se ostvaruje nadzorom nad reosiguranicima u njihovoj zemlji.  

Direktiva o osiguranju posredništva uspostavlja mogućnost posredovanja od strane fizičkog ili pravnog lica koje deluje u okviru EU. Kada se govori osiguranju motornih vozila, nekoliko direktiva harmonzuje zahteve u vezi sa osiguranjem od nekrivične odgovornosti u pogledu motornih vozila. Ostale direktive regulišu aktivnosti i nadzor institucija koje se bave propisima za odlazak u penziju određenih profesija.

Direktiva o platežnoj sposobnosti (Solvency II Directive) uvodi novi proaktivan sistem platežne sposobnosti zasnovan na riziku, kao i novu postavku nadzora za pojedinačne osiguravajuće kompanije i osiguravajuća društva. Direktiva o kolateralnim finansijskim aranžmanima ima cilj da olakša kao i da harmonizuje  formalne uslove i procedure za stvaranje i sprovođenje kolateralnih troškova širom EU. Deo prava EU takođe je usmeren ka smanjivanju sistematskih rizika u vezi sa nesolventnošću kao i sa sistemom regulisanja hartija od vrednosti.  

Na polju tržista hartija od vrednosti i investicionih usluga postoji sveobuhvatan regulatorni režim koji pokriva autorizaciju, delovanje i nadzor investicionih kompanija i regulisanih tržišta. Zaštita investitora garantuje da svi prospekti sadrže dovoljno jasne i sveobuhvatne informacije neophodne da bi se donela investiciona odluka. Zahtevi minimalne transparentnosti popisanih kompanija su takođe uvršteni u u acquis. Administrativni režim zabrane i gonjenja insajderskog poslovanja (trgovine povlašćenim informacijama) i tržišnih manipulacija postavljen je Direktivom o zloupotrebi tržišta. Dalje, zakonska regulativa o investicionim fondovima postavlja pravila za autorizaciju, nadzor, strukturu i aktivnosti ovih fondova.  

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme