youtube

Twitter

facebook

Ka efektnijim administrativno-lobističkim kapacitetima Srbije u Briselu

Think Tank Fund Open Society FoundationsOvaj istraživački projekat se bavi nedovoljno istraženom temom, koja se tiče administrativnih, diplomatskih, političkih i lobističkih kapaciteta Srbije usmerenih ka EU institucijama. Studija će istražiti trenutno stanje kapaciteta Srbije i glavne nedostatke. Takođe, pružiće preporuke za unapređenje kapaciteta, kako bi se obezbedio veći uspeh Srbije na njenom putu ka EU. Rezultati ove studije su usmereni ka srpskim donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.

Ovaj projekat finansira Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, u okviru programa podrške mladim profesionalcima. U sklopu ovog programa, CEP timu se pridružio Strahinja Subotić koji će biti angažovan na istraživanju. Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih i humanističkih nauka u inostranstvu, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine

Stanište EK Odžakacep logo EK Smedereva BEC

Konzorcijum predvođen Centrom za evropske politike dobitnik je institucionalnog granta u okviru CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine. Zajedno sa partnerskim organizacijama (Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center) CEP će od 26. oktobra 2016. do 26. oktobra 2017. godine CSOnnect institucionalni grant koristiti zarad doprinosa poboljšanom učešću civilnog društva u procesu donošenja odluka koje se odnose na pristupne pregovore u vezi sa Pregovaračkim poglavljem 27 (životna sredina) kao i nakon dostizanja punopravnog članstva.

Kako bi dali pomenuti doprinos, CEP i partnerske organizacije će sprovoditi obuke OCD i medija, analizu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou, konsultacije sa predstavnicima javne uprave, edukacije učenika u školama kao i druge aktivnosti od značaja za jačanje kapaciteta civilnog društva za uspešno delovanje u oblasti zaštite životne sredine i procesa pristupanja.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Regional Environmental Center CSOconnect Swedish Embassy

Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji - PARtnerships

USAIDCilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave fokusirajući se na građane, kao i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

"Partnerstvom do dobre JAvne uprave" je dvogodišnji projekat koji realizuju Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) kao glavni partneri na projektu. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Suboticai Novom Sadu,  Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

Ciljevi projekta:

  1. Da omogući aktivno učešće organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u praćenju napretka RJU, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.
  2. Da uspostavi dvosmernu komunikaciju između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga, kroz prikupljanje informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na osnovu njih.
  3. Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima, koje su klučne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju RJU.
  4. Da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU kao i unapređenju kvaliteta javnih usluga u kontekstu pregovora o pristupanju EU.

Projekat podržava:

U.S. Agency for International Development (USAID/Serbia)

Trajanje projekta:

Maj 2016. – Maj 2018.

Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB)

Cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za kreiranje javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana (Centre for Excellence on Policymaking Systems in the Western Balkans - CEPS WeB), u sklopu institucionalnog okvira koji pruža Think for Europe Network (TEN). Centar će biti orijentisan ka stvaranju potražnje i podizanju svesti o neophodnosti istraživanja i analiza javne politike na regionalnom nivou, kroz zajedničke istraživačke i zagovaračke aktivnosti. CEPS WeB će ukazati na regionalne aspekte sistema kreiranja politika, kao i procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički u regionu i koij prevazilaze nacionalne programe.

Projekat će trajati šest meseci i sastojće se iz serije aktivnosti čiji je cilj osmišljavanje CEPS WeB-a. Ove aktivnosti će se uglavnom odvijati kroz interaktivne radionice kojima će prisustvovati organizacije članice TEN mreže i njihovi saradnici. Javni događaji će biti organizovani poslednjeg meseca projekta, da bi se predstavio finalni proizvod zajedničkih napora tokom i između radionica - CEPS WeB pozicioni dokument. Pored toga, biće sprovedeno istraživanje komparativnih dobrih praksi u uspostavljanju centara izvrsnosti fokusiranih na sistem i proces kreiranja politika u Evropi i svetu.

Projekat sprovodi Think for Europe Network (TEN), a finansira se kroz Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu na Univerzitetu u Frajburgu koordiniše i upravlja RRPP-om. Program u potpunosti finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koja je deo Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

RRPP

Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

EUOd decembra 2015. godine Centar za evropske politike realizuje trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER).

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije u okviru programa „Podrška civilnom društvu i medijima 2014-2015 – Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva” a u partnerstvu sa 6 organizacija sa Zapadnog Balkana i Evrope  (EPI – Makedonija, IA –Crna Gora, IDM – Albanija, VPI – BiH,  GLPS – Kosovo i EPC - Belgija).

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu za učešće u kreiranju i implementacji reforme javne uprave.  Organizacije civilnog društva prepoznate su  kao značajni akteri u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou zbog čega ovaj projekat nastoji da ojača njihove nadzorne i konsultantske sposobnosti.  Kvalitetno i analitično izveštavanje medija na temu reforme javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Zbog toga se projekat kao drugoj target grupi okreće upravo medijima.

CEP u Partnerstvu za otvorenu upravu - mehanizam za nezavisno izveštavanje

Partnerstvo za otvorenu upravuCentar za evropske politike je početkom juna 2014. godine izabran za nacionalnu istraživačku organizaciju koja deluje kao mehanizam za nezavisno izveštavanje (Independent Reporting Mechanism - IRM) pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership - OGP). Partnerstvo predstavlja multilateralnu inicijativu sa sedištem u Vašingtonu, SAD, sa ciljem promovisanja transparentnosti i osnaživanja građana za njihovo učešće u kreiranju politika, kao i sa ciljem promocije javne odgovornosti kroz upotrebu novih tehnologija. Neposredni cilj IRM-a je da utiče na odgovornost institucija i zainteresovanih strana zaduženih za sprovođenje obaveza iz Akcionih planova. CEP radi na monitoringu razvoja i implementacije Akcionog plana OGP za Srbiju, kao sredstva za pokretanje diskusije između javnog i civilnog sektora, i obezbeđuje da su izazovi, aktivnosti i osnovni ciljevi Akcionog plana podržani od strane svih zainteresovanih strana. Istraživački tim CEP-a koji radi na sprovođenju IRM-a čine Aleksandra Rabrenović, Jelena Miletić i Amanda Orza.

Srbija je započela proces Partnerstva u martu 2012. godine pod okriljem Ministarstva kulture, medija i informacionog društva kada je i potpisana Deklaracija o otvorenoj upravi. Prvi Akcioni plan usvojen je 2013. godine ali nije sprovedena evaluacija. Usvajanje drugog Akcionog plana pod koordinacijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period 2014-2015. planiran je za jul 2014. godine, ali je proces finalizovan tek u februaru 2015. godine. Akcioni plan na srpskom jeziku možete pronaći ovde.

Kafe Evropa

Postavka i koncept Kafea EvropaŠta je Europe Café?

Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja i ideja sa relevantnim akterima, donosiocima odluka, partnerskim organizacijama, organizacijama civilnog društva i javnošću na razne teme vezane za proces evropskih integracija Srbije.

Svrha Europe Café-a jeste da pruži platformu za otvorene i plodonosne diskusije koje će da proizvedu nove ideje za napredak Srbije u procesu EU integracija, da informiše javnost o posebnim aspektima procesa pristupanja u EU i da uključi relevantne aktere u debatu.

Odakle dolazi ideja za Europe Café?

Europe Café je osmišljen na osnovu principa World Café metode. Ovim metodom se obezbeđuje efektivni format za održavanje diskusija sa potencijalno velikim grupama učesnika i može biti modifikovan u skladu sa specifičnim potrebama.

Opširnije...

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme