youtube

Twitter

facebook

CEP u Partnerstvu za otvorenu upravu - mehanizam za nezavisno izveštavanje

Partnerstvo za otvorenu upravuCentar za evropske politike je početkom juna 2014. godine izabran za nacionalnu istraživačku organizaciju koja deluje kao mehanizam za nezavisno izveštavanje (Independent Reporting Mechanism - IRM) pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership - OGP). Partnerstvo predstavlja multilateralnu inicijativu sa sedištem u Vašingtonu, SAD, sa ciljem promovisanja transparentnosti i osnaživanja građana za njihovo učešće u kreiranju politika, kao i sa ciljem promocije javne odgovornosti kroz upotrebu novih tehnologija. Neposredni cilj IRM-a je da utiče na odgovornost institucija i zainteresovanih strana zaduženih za sprovođenje obaveza iz Akcionih planova. CEP radi na monitoringu razvoja i implementacije Akcionog plana OGP za Srbiju, kao sredstva za pokretanje diskusije između javnog i civilnog sektora, i obezbeđuje da su izazovi, aktivnosti i osnovni ciljevi Akcionog plana podržani od strane svih zainteresovanih strana. Istraživački tim CEP-a koji radi na sprovođenju IRM-a čine Aleksandra Rabrenović, Jelena Miletić i Amanda Orza.

Srbija je započela proces Partnerstva u martu 2012. godine pod okriljem Ministarstva kulture, medija i informacionog društva kada je i potpisana Deklaracija o otvorenoj upravi. Prvi Akcioni plan usvojen je 2013. godine ali nije sprovedena evaluacija. Usvajanje drugog Akcionog plana pod koordinacijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period 2014-2015. planiran je za jul 2014. godine, ali je proces finalizovan tek u februaru 2015. godine. Akcioni plan na srpskom jeziku možete pronaći ovde.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme