youtube

Twitter

facebook

Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji

Propisi o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji su u velikoj meri usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije, dok se nedostaci najčešće odnose na njihovu primenu i učešće zainteresovane javnosti. Primena Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu nije izuzetak, i ona može biti značajno unapređena u cilju kvalitetnijeg upravljanja životnom sredinom. Uspešna primena zakonskih obaveza dodatno podstiče i brže napredovanje ka članstvu u EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27 -  Životna sredina.

Centar za evropske politike      Ekološki centar Stanište      Srbija u pokretu 

Centar za evropske politike, zajedno sa Ekološkim centrom Stanište iz Vršca i udruženjem Srbija u pokretu, radiće u narednih godinu dana na realizaciji projekta „Misli-delaj-utiči: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji“ (Think-Act-Impact). Projektom će biti obuhvaćeno istraživanje problema i izazova u sprovođenju procena uticaja na životnu sredinu sa naglaskom na lokalne zajednice, kako bi se ponudila rešenja za njihovo prevazilaženje. Pored istraživačke, edukativno-aktivistička komponenta projekta biće sprovedena u izabranim lokalnim zajednicama zajedno sa lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima i građankama.

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

www.norveska.org.rs

Norwegian Embassy

Kreiranje politika u Srbiji u svetlu vođenja pretpristupnih pregovora sa EU

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZCentar za evropske politike završio je sa sprovođenjem istraživačkog projekta “Studija o kreiranju politika u Srbiji i predlozi za unapređenje u svetlu pretpristupnih pregovora sa EU” u decembru 2013. godine, a koji je finansijski podržao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Cilj istraživanja bio je da se ustanove probleme i mane u procesu kreiranja politika u Srbiji, kao i da se predlože mehanizmi za bolju internu koordinaciju i kreiranje činjenično zasnovanih i participativnih politika, imajući u vidu početak procesa pregovora o pristupanju između EU i Srbije. Ključni nalazi istraživanja predstavljeni su na konferenciji u novembru 2013. godine u Beogradu, koja je okupila ključne zainteresovane strane iz Srbije i inostranstva‚. Finalna studija "Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za Srbiju" nalazi se u CEP-ovom Dokumentacionom centru.

Istraživanje je realizovano pod okriljem bilateralnog projekta GIZ-a i Kancelarije za evropske integracije „Podrška procesu interacije u EU“, čije je sprovođenje predviđeno u periodu od 2012. do 2015. godine. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje kapaciteta Vlade Srbije za vođenje pregovora o pristupanju u određenim poglavljima pravne tekovine EU. 

“Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”

Uvećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u SrbijiCentar za evropske politike započeo je novi projekat u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Srbije (DRI) početkom marta 2013. godine, pod nazivom “Povećanje učešća građana u dostizanju odgovorne vlasti u Srbiji”. Inicijativa je podržana od strane USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Cilje projekat bio je da se ustanove održive forme partnerstva DRI i organizacija civilnog društva i građana kroz:

  1. uspostavljanje institucionalizovanog odnosa saradnje u zajedničkim naporima za dostizanje odgovornosti vlasti, i
  2. unapređenje sistema upravljanja zahtevima građana za reviziju kako bi se ostvarilo njihovo veće učešće u procesu revizije.

Ovo je bio nastavak uspešne saradnje CEP-a i DRI, započete 2012. godine projektom “Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji”, takođe podržanim od strane USAID JRGA. 

CEP u „Think and Link“ projektu

Evropski fond za Balkan - EFB

Centar za evropske politike učestvovao je u "Think and Link" regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja "Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za delotvorniju zaštitu potrošača".

Glavni cilj predloženog istraživanja bila je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi i utvrđivanje da li je i na koji način pravna zaštita potrošača u Srbiji unapređena kao rezultat primene novog Zakona. Narodna skupština je donela ovaj zakon 12. oktobra 2010. godine, a njegova primena je otpočela 1. januara 2011. godine. U istraživanju je akcenat biti stavljen na ulogu, kapacitete i prepreke u radu organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji, a u svetlu značajnije uloge koju ove organizacije treba da imaju u sprovođenju novog Zakona.

"Think and Link" regionalni projekat za razvoj predloga politika ima za cilj podsticanje inkluzivnog, na istraživanjima zasnovanog procesa donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, putem iniciranja i podrške inidvidualnih i grupnih istraživačkih projekata na odabranu temu na godišnjem nivou, a u kombinaciji sa ciklusom regionalnih seminara. Program, u trajanju od osam meseci, sastoji se od uvodnog seminara za jačanje kapaciteta, istraživačke faze, mentorske faze i završnog seminara.

Više informacija o projektu "Think and Link" možete naći ovde.      

CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije

USAID

Evropski projektni centar (EPC) i CEP realizovali su projekat ,,Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji", koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Implementacija projekta od strane EPC i CEP imala je za cilj da doprinese odgovornom i delotovornom upravljanju javnim fondovima u Srbiji, jačajući kapacitete DRI za sprovođenje njenih zakonskih mera. Konkretnije, projekat je imao sledeće ciljeve:

  • Poboljšanje učinka u sprovođenju celokupnog seta mera na raspolaganju DRI u obavljanju svoje funkcije, kao i njenog kapaciteta da obezbedi kontinuirano i verodostojno praćenje implementacije svojih mera.
  • Povećanje participacije civilnog sektora u praćenju i evaluaciji sprovođenja mera DRI.

Jedan od finalnih rezultata projekta je sveobuhvatna procena stanja implementacije mera DRI, uključujući i analizu prepreka u postojećem zakonodavstvu od značaja. Rezultati ove procene predstavljeni su javnosti i medijima u junu 2012. godine na konferenciji koja je okupila predstavnike DRI, relevantne predstavnike državne vlasti i organizacije civilnog društva.

U okviru projekta su, takođe, iznete preporuke za kontinuirano i verodostojno praćenje i evaluaciju mera DRI, posebno sa aspekta integrisanja organizacija civilnog društva u taj proces. Ove preporuke predstavljene su i razmatrane na konferenciji u junu 2012. godine.

Direktan korisnik projekta je Džavna revizorska institucija, koja je podržala pristup primenjen u projektu i blisko sarađivala na implementaciji projektnih aktivnosti. Ciljne grupe projekta bile su javne organizacije koje su do sada već bile predmet revizije, pravosuđe, kao i Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije.

Više o projektu USAID-a za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) možete pronaći ovde.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme