youtube

Twitter

facebook

Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti - na istom ili paralelnom koloseku?

Regionalni program za prmociju istrazivanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)

U okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), Centar za evropske politike u saradnji sa Institutom za evropske politike (EPI) iz Skoplja i Institutom Alternativa iz Podgorice, kao partnerskim organizacijama, sprovodi u narednih 12 meseci istraživanje o evaluaciji javnih politika i reviziji svrsishodnosti.

Projekat “Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili na paralelnom koloseku?” finansijski je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC).

Cilj projekta je analiza institucionalne i stvarne prakse sprovođenja revizije svrsishodnosti i evaluacije politika, kao i njhovog međusobnog odnosa prevashodno na primerima iz uporedne prakse. Kako bi se to postiglo, ovi procesi će biti istraženi u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a sprovešće se i istraživanje komparativnih praksi u šest država članica Evropske unije. Krajnji proizvod istraživanja biće studija u kojoj će biti date opcije i preporuke kako bi se unapredili sistema evaluacije javnih politika u državnim organima država konzorcijuma, 

Rezultati istraživanja će biti predstavljani na regionalnoj konferenciji koja će se održati u Beogradu, u organizaciji Centra za evropske politike. 

TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica, Amanda Orza, u okviru TRAIN programa razvila je siže politike „Učešće OCD u procesu kreiranja politika u Srbiji: Koje su opcije?“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući na početnu fazu ciklusa – formulisanje politika. Istraživanjem su analizirane postojeće prakse učešća civilnog društva u kreiranju politika u Srbiji, i data procena o faktorima uspeha i neuspeha. Kako bi se razvile precizne i praktične preporuke za učešće OCD u formulisanju politika u Srbiji, istraživanje je imalo dvojak pristup, najpre se fokusirajući na kontekst politike Evropske unije, a onda na izabranu studiju slučaja države članice. Uskoro se očekuje objavljivanje Sižea.

TRAIN program (engl. Think  Tanks  providing  Research  and  Advice  through  Interaction  and Networking) ima za cilj da podrži regionalnu saradnju kroz iniciranje dijaloga o politikama među think tank organizacijama i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, i da poveća njihov kredibilitet i vidljivost kroz umrežavanje sa akterima iz Evropske unije.

DGAP  Stability Pact for South Eastern Europe 

TRAIN sprovodi Nemački savet za spoljne odnose (DGAP) u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB)
uz podršku Federalne kancelarije spoljnih poslova (Pakt za stabilnost jugoistočnu Evropu)

Mreža 23

Mreža 23Sprovođenje projekta je počelo u maju 2014. u Makedoniji, i trajaće 15 meseci. Vodeći partner je Institut za evropske politike iz Skoplja (u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Makedoniji i Centrom za upravljanje promenama), dok su CEP i Institut alternativa iz Podgorice pridruženi partneri koji obezbeđuju razmenu najboljih praksi iz regiona.

Glavni ciljevi projekta su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava; podizanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju poglavlja 23 na nacionalnom i lokalnom nivou, obezbeđivanje mehanizma za uticaj OCD na proces kreiranja javnih politika putem koordiniranog pristupa Mreži 23 i povećanje svesti javnosti o značaju poglavlja 23 za sveukupni proces pristupanja EU.

U okviru projekta, izrađena je analiza poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava, kao i brošura „Zašto je poglavlje 23 ključno za pristupanje EU?“.

Projekat je finansirala Evropska unija kroz IPA Program podrške civilnom društvu 2013. Projekt je takođe finansijski podržala Kraljevina Holandija.

Think Tank program podrške mladim profesionalcima

OSF Think Tank FundCEP-ova istraživačica Ksenija Simović radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijaom "Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU: Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi u pogledu efikasne integracije Srbije na evropsko jedinstveno tržište" identifikovani su potencijalni problemi u procesu harmonizacije zakona u oblasti slobodnog kretanja robe. Drugom studijom "Ispitivanje mogućnosti za bolje korišćenje pregovora za članstvo u EU za sticanje oznaka geografskog porekla za srpske poljoprivredne proizvode" predstavljen je pregled mogućnosti za unapređenje srpskih poljoprivrednih proizvoda i obezbeđivanje njihovog boljeg plasmana na evropskom jedinstvenom tržištu kroz registraciju oznaka geografskog porekla na nivou EU.

Istraživačke studije razmatraju relevantno EU i srpsko zakonodavstvo, kao i pojedine studije slučaja, uglavnom proučavajući načine na koje su se neke od najnovijih država članica bavile ovim relevantnim pitanjima tokom njihovih pregovora o članstvu.

S obzirom da je ljudski kapital najveći adut za svaki think tank, Think Tank program podrške mladim profesionalacima ima za cilj da pomogne nezavisne istraživačke centre iz centralne i istočne Evrope da privuku diplomce koji su skoro završili magistarske i doktorske programe u društvenim i humanističkim naukama, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika. Program omogućava nezavisnim istraživačkim centrima da regrutuju mlade istraživače poreklom iz regiona koji su nedavno diplomirali na univerzitetima u zemljama OECD-a i finansira njihove istraživačke projekte, u trajanju do 6 meseci.

TEN background dokument - Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

ten logoPartnerske organizacije iz Think for Europe mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi (TEN), učestovale su u izradi background dokumenta pod nazivom Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Ovaj dokument izrađen je za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi održane u periodu od 23-25. aprila 2014. godine u Bečićima, u okviru GIZ ORF (Open Regional  Fund) projekta. Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, radila je na izradi ovog papira.

Podeljen u šest poglavlja, dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana. Dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja

Projekat se bavi analizom uticaja organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU sa fokusom na istraživačkim organizacijama, dok će paralelno biti analizirana dosadašnja uključenost civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. Uključenost civilnog sektora biće podstaknuta aktivnostima zagovaranja i podizanjem svesti i kapaciteta javne uprave i civilnog sektora o načinima poboljšanja kvaliteta procesa praćenja i evaluacije. Glavne ciljne grupe su ministarstva zadužena za reformu javne uprave, socijalnu politiku i zapošljavanje i organizacije civilnog društva zainteresovana za učešće u ovim procesima. 

Centar za evropske politike           
FREN

Ciljevi projekta su:

  • Obezbediti aktivno učešće civilnog društva u procesu monitoringa i evaluacije javnih politika
  • Povećati svest i razumevanje donosilaca odluka i državnih službenika, kao i organizacija civilnog društva o koristima i specifičnim načinima uključivanja OCD u proces praćenja i evaluacije

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike zajednički rade na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Zastava EU

Ovaj projekat finansira Evropska unija. 

 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme