youtube

Twitter

facebook

CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije

USAID

Evropski projektni centar (EPC) i CEP realizovali su projekat ,,Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji", koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u okviru projekta za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).

Implementacija projekta od strane EPC i CEP imala je za cilj da doprinese odgovornom i delotovornom upravljanju javnim fondovima u Srbiji, jačajući kapacitete DRI za sprovođenje njenih zakonskih mera. Konkretnije, projekat je imao sledeće ciljeve:

  • Poboljšanje učinka u sprovođenju celokupnog seta mera na raspolaganju DRI u obavljanju svoje funkcije, kao i njenog kapaciteta da obezbedi kontinuirano i verodostojno praćenje implementacije svojih mera.
  • Povećanje participacije civilnog sektora u praćenju i evaluaciji sprovođenja mera DRI.

Jedan od finalnih rezultata projekta je sveobuhvatna procena stanja implementacije mera DRI, uključujući i analizu prepreka u postojećem zakonodavstvu od značaja. Rezultati ove procene predstavljeni su javnosti i medijima u junu 2012. godine na konferenciji koja je okupila predstavnike DRI, relevantne predstavnike državne vlasti i organizacije civilnog društva.

U okviru projekta su, takođe, iznete preporuke za kontinuirano i verodostojno praćenje i evaluaciju mera DRI, posebno sa aspekta integrisanja organizacija civilnog društva u taj proces. Ove preporuke predstavljene su i razmatrane na konferenciji u junu 2012. godine.

Direktan korisnik projekta je Džavna revizorska institucija, koja je podržala pristup primenjen u projektu i blisko sarađivala na implementaciji projektnih aktivnosti. Ciljne grupe projekta bile su javne organizacije koje su do sada već bile predmet revizije, pravosuđe, kao i Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije.

Više o projektu USAID-a za Reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) možete pronaći ovde.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme