youtube

Twitter

facebook

CEP u „Think and Link“ projektu

Evropski fond za Balkan - EFB

Centar za evropske politike učestvovao je u "Think and Link" regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja "Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za delotvorniju zaštitu potrošača".

Glavni cilj predloženog istraživanja bila je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi i utvrđivanje da li je i na koji način pravna zaštita potrošača u Srbiji unapređena kao rezultat primene novog Zakona. Narodna skupština je donela ovaj zakon 12. oktobra 2010. godine, a njegova primena je otpočela 1. januara 2011. godine. U istraživanju je akcenat biti stavljen na ulogu, kapacitete i prepreke u radu organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji, a u svetlu značajnije uloge koju ove organizacije treba da imaju u sprovođenju novog Zakona.

"Think and Link" regionalni projekat za razvoj predloga politika ima za cilj podsticanje inkluzivnog, na istraživanjima zasnovanog procesa donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, putem iniciranja i podrške inidvidualnih i grupnih istraživačkih projekata na odabranu temu na godišnjem nivou, a u kombinaciji sa ciklusom regionalnih seminara. Program, u trajanju od osam meseci, sastoji se od uvodnog seminara za jačanje kapaciteta, istraživačke faze, mentorske faze i završnog seminara.

Više informacija o projektu "Think and Link" možete naći ovde.      

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme