youtube

Twitter

facebook

TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica, Amanda Orza, u okviru TRAIN programa razvila je siže politike „Učešće OCD u procesu kreiranja politika u Srbiji: Koje su opcije?“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući na početnu fazu ciklusa – formulisanje politika. Istraživanjem su analizirane postojeće prakse učešća civilnog društva u kreiranju politika u Srbiji, i data procena o faktorima uspeha i neuspeha. Kako bi se razvile precizne i praktične preporuke za učešće OCD u formulisanju politika u Srbiji, istraživanje je imalo dvojak pristup, najpre se fokusirajući na kontekst politike Evropske unije, a onda na izabranu studiju slučaja države članice. Uskoro se očekuje objavljivanje Sižea.

TRAIN program (engl. Think  Tanks  providing  Research  and  Advice  through  Interaction  and Networking) ima za cilj da podrži regionalnu saradnju kroz iniciranje dijaloga o politikama među think tank organizacijama i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, i da poveća njihov kredibilitet i vidljivost kroz umrežavanje sa akterima iz Evropske unije.

DGAP  Stability Pact for South Eastern Europe 

TRAIN sprovodi Nemački savet za spoljne odnose (DGAP) u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB)
uz podršku Federalne kancelarije spoljnih poslova (Pakt za stabilnost jugoistočnu Evropu)

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme