youtube

Twitter

facebook

Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

CEPU okviru projekta “Reforming Policy Coordination and the Centre of Government” koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović su angažovani da sprovedu istraživanje i izrade snimak (,,mapu’’) ciklusa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. Zahtevan rad koji pokriva sve faze ciklusa politika od planiranja na nivou Vlade, preko planiranja i kreiranja politike i  propisa na nivou ministarstava, izrade i praćenja strateških dokumenata, do odlučivanja Vlade i praćenja i evaluacije. Podaci do kojih se došlo arhivskim istraživanjem su upoređeni sa podacima i informacijama koji su prikupljeni dubinskim polustrukturiranim intervjuima sa predstavnicima četiri ministarstava koja su uzeti kao studije slučaja, kao i relevantnim vladinim kancelarijama, kako bi se došlo do zaključka o neusklađenosti de lege i de facto situacije. Na osnovu rezultata snimka stanja i analize uporednih dobrih praksi u državama članicama Evropske unije, projekat je rezultirao preporukama za unapređenje procesa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme