youtube

Twitter

facebook

Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga

Ambasada Francuske u SrbijiKakvi su trenutni kapaciteti državnih službenika za poslove povezane sa evropskim integracijama i pregovorima o članstvu? Na koji način zapošljavanje novih državnih službenika može da doprinese kvalitetnijem učinku Srbije u procesu pregovora, i kasnije članstvu? U svetlu sve većeg značaja koji se pridaje suštinski sprovedenoj reformi javne uprave, kao conditio sine qua non u pregovorima o pristupanju, Centar za evropske politike, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, nastoji da odgovori na ova pitanja u zajedničkom istraživačkom projektu. Cilj istraživanja je da analizira sistem zapošljavanja državnih službenika u Srbiji, kao jednog od aspekata stvaranja službeničkog sistema na osnovu zasluga, ukaže na mogućnosti njegovog unapređenja u kontekstu pregovora o članstvu, pokaže njen značaj za celokupno funkcionisanje države i samim tim da podstakne buduća istraživanja i bavljenje ovom temom. Nalazi istraživanja predstavljeni su 28. novembra 2014. godine, na zajedničkoj konferenciji održanoj u Francuskom institutu u Beogradu.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has supported cross-border cooperation between #Serbia and #BiH with 12.8 milion € (2007/13) and continues… https://t.co/ZTjkBCtcby
CEPBelgrade Our heartfelt condolences for those killed in the horrid #WestminsterAttack. We are determined to protect our value… https://t.co/4qYHrNW9W7
CEPBelgrade The #EU invested 350 million euros for cleaner water - for 1.3 milion citizens in Serbia. Partnership with… https://t.co/uV9ZTgz1lS

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme