Srbija i EU

Iako je Evropska unija najveći donator Srbije od 2000. godine, većina državljana Srbije nije svesna te činjenice, dok više od dve trećine nikada nije čulo ni za jedan projekat finansiran iz EU fondova. Mnogi smatraju da su Rusija, Japan, Kina i druge države veći donatori od EU.

Autori: Sena Marić | Milena Lazarević

Partnerstvo za otvorenu upravu izveštaj o napretku Srbije 2014-2015

Centar za evropske politike je, kao nacionalna istraživačka organizacija koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu – POU, izradio izveštaj o napretku Srbije za 2014-15.

Autori: CEP

Zapadni Balkan i integracija u EU: Uporedni pregled 2015.

Na regionalnom nivou dosad nije urađena sveobuhvatna analiza godišnjih izveštaja Evropske komisije o državama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Organizacije civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana prethodno su nastojale da na nacionalnom nivou obezbede sistematski doprinos godišnjem izveštavanju Evropske komisije, izradom takozvanih shadow report dokumenata, čiji je prvenstveni cilj bio da civilno društvo pruži objektivnu ocenu procesa pristupanja […]

Autori: CEP

Unapređenje učinka javne uprave: Trenutna iskustva i buduće perspektive (Zbornik radova sa konferencije)

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo zbornik radova predstavljenih na konferenciji Unapređenje učinka javne uprave: Trenutna iskustva i buduće perspektive, koja je održana 9. i 10. septembra 2015. u Beogradu. Radovi u ovoj publikaciji prate redosled njihovog predstavljanja u okviru tri radne grupe organizovane drugog dana konferencije: 1) Da li je evaluacija javnih politika značajna? 2) Javna uprava, učinak i rezultati i […]

Autori: CEP

Priručnici za praćenje i evaluaciju javnih politika

U svetlu stvaranja struktura za sistemsko praćenje sprovođenja javnih politika, kao i njihovu evaluaciju, veliki broj državnih službenika u Srbiji će dobiti nove zadatke sa kojima se nisu ranije susretali. Cilj priručnika za državne službenike jeste da pomogne državnim službenicima da pravilno izvode poslove praćenja i evaluacije, pružanjem informacija o sastavnim činiocima ovog procesa, strukturi […]

Autori: CEP

Analize u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“

Analize se sprovode u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sprovode državne institucije Republike Srbije, dok je partner na programu Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a program finansira Švedska.

Autori: CEP

EU-28 Watch izveštaj

Centar za evropske politike je učestvovao u ovogodišnjem izdanju EU-28 Watch, bazi podataka koja pruža uvid u trenutni diskurs država članica EU i kandidata za članstvo o pitanjima od značaja za dalji razvoj EU.

Autori: CEP

TEN Background dokument

Dokument istražuje uputstva, politike i prakse za razvoj ljudskih kapaciteta u cilju pristupanja EU u zemljama Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope.

Autori: CEP

TEN Background dokument

Dokument je izrađen za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi u okviru GIZ ORF (Open Regional Fund) projekta.

Autori: CEP
1 2
Nazad na vrh