• ENGENG
  • Šta je urodnjavanje javnih politika (eng. gender mainstreaming) i zašto je bitno?

    Evropska unija je priznata kao predvodnik u pogledu politike rodne ravnopravnosti.

    Autori: Amanda Orza
    Nazad na vrh