• ENGENG
  • Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

    Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja.

    Autori: Nebojša Lazarević | Ksenija Simović
    Nazad na vrh