• ENGENG
 • Transparentnost reforme javne uprave u Srbiji

  Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), transparentnost predstavlja okruženje u kojoj su ciljevi javnih politika, njihov pravni, institucionalni i ekonomski okvir, kao i političke odluke i svi povezani podaci i informacije, dostavljeni javnosti na razumljiv, pristupačan i blagovremen način.

  Autori: Sava Mitrović | Milena Lazarević

  Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

  Javne konsultacije su proces kojim se javnost i zainteresovane strane uključuju u kreiranje javnih politika. Polazne vrednosti ovog procesa su participativnost i transparentnost – u procesu otvorenom za javnost, nadležni organi zajedno sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama dolaze do rešenja, odnosno definišu željenu promenu.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić | Milena Lazarević

  Model faznog pristupanja EU

  Model faznog pristupanja okupirao je značajnu pažnju u diskusijama o budućnosti politike proširenja EU. Inicijalno objavljen u oktobru 2021. godine, predlog je samo do sada bio predmet nekoliko međuevropskih debata u kojima je dobio podršku mnogobrojnih članova ekspertske zajednice, kao i određenih donosioca odluka.

  Autori: Milena Lazarević | Strahinja Subotić

  Model za fazno pristupanje EU

  Ideja koja dobija sve više na važnosti jeste da je sistem faznog pristupanja EU sada potreban kako bi se oživeli i održali podsticaji za države Zapadnog Balkana da nastave put evropskih integracija i prevaziđu očigledan ćorsokak u politici proširenja. Istovremeno, neophodno je ublažiti ozbiljnu zabrinutost među državama članicama EU u pogledu mogućnosti daljeg proširenja.

  Autori: Milena Lazarević | Strahinja Subotić | Steven Blockmans | Michael Emerson

  Nacionalni PAR Monitor – Srbija

  Drugi Nacionalni PAR Monitor u Srbiji za 2019/2020. godinu proizvod je gotovo jednogodišnjeg procesa praćenja, koji se oslanjao na raznovrsne tehnike prikupljanja podataka i time stvorio obilje nalaza.

  Autori: Milena Lazarević | Miloš Đinđić | Dragana Bajić | Stefan Stojković

  The Conference on the Future of Europe: Is the EU still serious about the Balkans?

  If the EU does not count the Balkan countries among the stakeholders who should participate, in some form, in the upcoming Conference on the Future of Europe (CoFoE), then one has to wonder whether the Union is still serious about the European perspective of the region.

  Autori: Milena Lazarević | Corina Stratulat

  Izveštaj o dizajnu za Srbiju 2018-2020.

  Proces konsultacija između više različitih zainteresovanih strana znatno se poboljšao u Srbiji i ostvario je bolji odjek u javnosti, uključujući i na lokalnom nivou. Međutim, akcioni plan većinom nastavlja inicijative iz prethodnog plana i uglavnom uz mere koje imaju ograničenu ambiciju.

  Autori: Dragana Bajić | Vanja Dolapčev | Milena Lazarević

  Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI)

  Akcioni plan Srbije je obuhvatio mnoga ključna pitanja otvorene uprave, uključujući pristup informacijama i prostor za građansko učešće i delovanje. Vlada je u potpunosti ispunila 7 od 14 obaveza do kraja sprovođenja akcionog plana.

  Autori: Milena Lazarević | Dragana Bajić

  Netransparentnost vlasti u Srbiji

  Ovaj siže se fokusira na dva međusobno povezana aspekta transparentnosti rada Vlade Srbije: na proces donošenja odluka na sednicama Vlade i na izveštavanje o njenim aktivnostima i rezultatima, uključujući i budžetsko izveštavanje. Siže služi kao podsetnik da nedovoljna transparentnost ograničava mogućnosti za javni nadzor, i stoga otvara vrata eroziji vladavine prava i drugih demokratskih standarda.

  Autori: Miloš Đinđić | Milena Lazarević

  Coping with the EU decision-making

  High-quality standards in the development and coordination of public policy are always relevant in a domestic context but even more so in the framework of EU accession.

  Autori: Milena Lazarević | Corina Stratulat
  1 2 3 4
  Nazad na vrh