• ENGENG
 • Aleksandra Rabrenović

  Aleksandra Rabrenović je saradnica Centra za evropske politike i naučna saradnica Instituta za uporedno pravo u Beogradu. Prethodno je radila kao asistent na Pravnom fakultetu Univeriteta u Beogradu na predmetima upravno pravo i nauka o upravljanju. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master studije (LLM) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE), a doktorske studije (PhD) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Glazgovu. Od 2003. Aleksandra radi i kao konsultant u oblasti reforme javne uprave u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Tadžikistanu, Moldaviji, Mongoliji, Kirgistanu i Bosni i Hercegovini. Radila je prvenstveno za Svetsku banku, ali i za Fond za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), britansko Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID), Sigmu (SIGMA/OECD), Savet Evrope i projekte Evropske unije. Njeno glavno područje interesovanja je upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru. Objavila je dve knjige i veliki broj radova u oblasti reforme javne uprave na engleskom i srpskom jeziku. Pored engleskog jezika, poseduje dobro znanje ruskog jezika, kao i osnovno znanje francuskog jezika.

  Tanja Miščević

  Tanja Miščević je zamenica generalne sekretarke Regionalnog saveta za saradnju (RCC). Prethodno je bila šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Direktorka Ministarstva za evropske integracije (tada Kancelarije za evropske integracije) Vlade Srbije bila je od 2005. do 2008. godine. Tokom 2007. godine vodila je pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije. Od 2010. do 2012. bila je državna sekretarka za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije, ranije i članica i potpredsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Bila je posebna savetnica za evropske integracije potpredsednika Vlade Srbije i ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu u periodu od 2012. do 2013, kao i savetnica UN programa za razvoj za projekte iz oblasti bezbednosti u regionu Jugoistočne Evrope (JIE). Bila je i potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji.

  Predavala je kao gostujuća profesorka na Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Hrvatske, Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane, Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U periodu 2008. do 2012. bila je urednica edicije Evropska unija izdavačke kuće Službeni glasnik.  Autorka je dve knjige, većeg broja naučnih monografija i članaka.

  Dobitnica je priznanja „Doprinos godine Evropi“, nagrade „Najevropljanka Balkana“, kao i nagrade „Duga“ za doprinos u borbi protiv homofobije. Imenovana je za Viteza Nacionalnog reda za zasluge dekretom predsednika Republike Francuske.

  Vladimir Ateljević

  Vladimir Ateljević radi kao savetnik ministarke za evropske integracije i član Pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. U Pregovaračkom timu je zadužen za Poglavlje 30 (ekonomski odnosi sa inostranstvom) i Poglavlje 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka 2002. godine. Magistarsku tezu na temu „Administrativni kapacitet kao kriterijum za članstvo u EU“ odbranio je u junu 2010. godine. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka na temu „Međunarodno organizovanje i bezbednosna institucionalizacija EU“ u septembru 2016. godine.

  Profesionalnu karijeru je započeo 2000. godine kao nezavisni novinar radeći u produkciji VIN koja se emitovala na TV B92. Od marta 2003. godine do marta 2004. godine je radio u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom (Sektor za evropske integracije). Najznačajniji deo karijere je proveo u Kancelariji za evropske integracije (sada Ministarstvo za evropske integracije). U Kancelariji je od njenog osnivanja marta 2004. godine do decembra 2010. godine. Od januara 2011. godine do avgusta 2012. godine je radio u Ministarstvu odbrane (Kabinet ministra) kao savetnik i šef kabineta državnog sekretara za politiku odbrane. Avgusta 2012. godine postaje savetnik potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije, a od septembra 2013. radi kao savetnik ministra zaduženog za evropske integracije. Na Fakultetu političkih nauka bio je angažovan kao asistent i saradnik u nastavi od 2005-2011. godine na predmetima Međunarodne organizacije i Politika proširenja EU.

  Govori engleski i nemački (viši srednji nivo). Rođen je u Beogradu, 6. marta 1978. godine. Oženjen je i otac dvoje dece.

  Andrej Engelman

  Andrej Engelman je od 2012. zamenik direktora i šef Organa za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezionog fonda Vlade Republike Slovenije za razvoj i evropsku kohezionu politiku. U periodu od 2012. do 2014. godine, Engelman je bio zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Slovenije, gde je radio u oblastima ekonomske diplomatije i evropskih politika. Godine 1998. Engelman preuzeo je dužnost zamenika ministra za evropske poslove u novouspostavljenoj Kancelariji Vlade Republike Slovenije za evropske poslove. 1994. postao je za državni sekretar u Ministarstvu finansija. U vreme pregovora Republike Slovenije o članstvu u EU, Engelman je bio jedan od ključnih učesnika u procesu, kao jedan od najvećih stručnjaka u pripremi poreske reforme i autor budžetske reforme u Sloveniji. Od 1990. godine radi u Ministarstvu finansija, gde je bio zadužen za državni budžet. Nakon diplomiranja 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani počeo je raditi na Institutu za socijalno planiranje.

  On je savetovao vlade Makedonije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i tursku manjinu na Kipru na temu evropskih integracija i formiranja struktura za uspešno preuzimanje pravnih tekovina EU, kao i na temu pregovora o članstvu.

  Andrej Engelman je oženjen i otac troje dece.

  Dejan Jović

  Dejan Jović je profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirao je na LSE (1999), a od 2000. do 2010. radio je kao docent (Lecturer) na Univerzitetu Stirling u Škotskoj.

  Bio je savetnik predsednika Republike Hrvatske od 2000. do 2014, i predsednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose od 2014. do 2016. Od 2013. je glavni i odgovorni urednik politikološkog časopisa Politička misao (Croatian Political Science Review). Autor je knjige „Jugoslavija: država koja je odumrla“ ("Yugoslavia: A State that Withered Away") i urednik više knjiga iz područja teorija međunarodnih odnosa i dezintegracije jugoslovenske federacije.

  Duško Lopandić

  Ambasador Duško Lopandić (rođ. 1957) je bio šef Misije Republike Srbije pri EU u Briselu u periodu 2013-2016. Od 2011. do 2013. obavljao je funkciju pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU i za regionalnu saradnju. Od 2007. do 2011. bio je ambasador Republike Srbije u Portugalu i Zelenortskim ostrvima. Od 2004. do 2007. bio je pomoćnik ministra za multilateralu u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i istovremeno nacionalni koordinator za Pakt stabilnosti u zemljama Jugoistočne Evrope (JIE) za pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO) i član Saveta Vlade RS za evropske integracije. U periodu 2001-2004. bio je direktor Direktorata za EU Ministarstva spoljnih poslova SRJ, a u periodu 1988-1994. radio je u misiji SFRJ/SRJ pri EU u Briselu. Zaposlio se 1986. g. u Ministarstvu spoljnih poslova SFRJ.

  Ambasador Lopandić je završio Pravni fakultet u Beogradu, a magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Paris I (Pantheon-Sorbonne) iz oblasti evropskog prava.

  Dr. Lopandić je sarađivao sa brojnim istraživačkim institutima u zemlji i objavio preko 100 knjiga, stručnih i naučnih radova na teme EU, regionalne saradnje i međunarodnih odnosa. Lopandić takođe objavljuje publicističke radove iz oblasti istorije. Godine 2003. primio je nagradu Evropskog pokreta u Srbiji za „Doprinos godine Evropi“.

  Janis Emmanouilidis

  Janis Emmanouilidis je programski direktor Centra za evropske politike (EPC) u Briselu. On je pisao na temu opšteg političkog i insitucionalnog razvoja Evropske unije; o perspektivama za diferencijalnu integraciju, o spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici, kao i o proširenju Unije. Bio je savetnik različitih vlada, institucija EU, evropskih partija i nevladinih organizacija o širokom spektru pitanja vezanih za evropske integracije. Njegovi komentari i analize o EU su takođe veoma zastupljeni u medijima.

  Između 2007-2009 i pre prelaska u EPC, bio je istraživač-saradnik u Stavros Costopolous-u u Helenskom fondu za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP) u Atini u Grčkoj. Od 1999 do 2007, bio je viši istraživač u Centru za primenjeno političko istraživanje u Minhenu u Nemačkoj. Pre toga je radio kao istraživač u Institutu za evropske politike (IEP). Emmanouilidis je takođe član naučnog saveta i naučni saradnik na ELIAMEP, kao i savetnik za insitutcionalni razvoj Evropske unije u poljskom tink-tanku demosEUROPA – Centar za evropske strategije u Varšavi. Studirao je međunarodne odnose i strateške studije u Velikoj Britaniji i ekonomiju u Nemačkoj.

  Radmila Milivojević

  Radmila Milivojević je nezavisna stručnjakinja i bivša generalna sekretarka Kancelarije za evropske integracije (sada Ministarstva za evropske integracije) Vlade Srbije. Od 2005. do 2013, kada se penzionisala, radila je na pristupanju Evropskoj uniji kao potpredsednica Privredne komore Srbije. Krajem 2003. postala je član Savetodavnog centra za evropska i pravna pitanja, projekta koji je finansirala Evropska unija, gde je bila izabrana za vođu tima za projektne komponente koji su pomagali u procesu pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). Godine 2002.  je ponovo preuzela poziciju šefice Odeljenja za međunarodne organizacije u Saveznom ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose. Nakon toga, postala je pomoćnica ministra u Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose.

  Rad u javnoj upravi počela je 1986. godine, prvo kao šef Odeljenja za međunarodne organizacije (GATT, STO, UNCTAD) u Saveznom ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose SR Jugoslavije/Srbije i Crne Gore, a zatim 1996 do 2002. kao savetnik na pitanjima STO i UNCTAD na Stalnoj misiji SRJ i OUN u Ženevi. Godine 1997. započela je profesionalnu karijeru u  trgovinskoj kompaniji Generalexport kao referent za komercijalne poslove, a zatim je od 1981 do 1986. radila kao ekonomski analitičar u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES).

  Milivojević je objavila niz članaka u specijalizovanim časopisima o pitanjima međunarodne trgovinske politike i ekonomskim aspektima pridruživanja Evropskoj uniji. Ona je član Ženske vlade, Udruženja poslovnih žena u Srbiji i Evropskog pokreta u Srbiji.

  Tibor Draskovics

  Tibor Draskovics je obučeni i iskusni pravnik i makroekonomista. Proveo je više od dve decenije u državnoj upravi kao državni službenik, kasnije na visokim pozicijama poput ministra finansija i ministra pravde u Mađarskoj. Takođe ima iskustvo na visokim pozicijama u privatnom sektoru, bankarstvu i uglavnom konsaltingu. Poslednjih godina radi kao stručnjak za javnu politiku, sa posebnim fokusom na reforme javne uprave.

  Met Den

  Met Den je više od deset godina bio generalni sekretar briselskog ekonomskog istraživačkog centra Brugel. Počeo je u Brugelu kao Outreach menadžer, odgovoran za uspostavljanje Brugelovih strategija u odnosu na štampu, medije i širu publiku. Njegove odgovornosti kao generalnog sekretara uključivale su upravljanje Brugelovim neistraživačkim aktivnostima, finansijama, institucionalnim aranžmanima i upravom. Met se pridružio Brugelu nakon što je diplomirao MBA na Evropskom menadžmentu u Solvai školi Univerziteta Libre de Bruxells u Belgiji. Njegova karijera uključuje i televizijsku produkciju u Londonu i finansijski sektor u Luksemburgu. Diplomirao je politiku i američke studije na Univerzitetu Keele u Engleskoj. Govori tečno engleski i francuski jezik i dobro poznaje holandski jezik. Prvobitno britanski državljanin, bio je oduševljen što je postao Belgijanac u avgustu 2017. godine.

  Sonja Stojanović Gajić

  Sonja Stojanović Gajić is an experienced researcher and practitioner of security sector governance and conflict-transformation and an organizational consultant. Sonja holds PhD in International Relations from the University of Belgrade and MA in Politics, Security and Integration (with distinction) from University College London (UCL).  From December 2006 to October 2019, she led the Belgrade Centre for Security Policy (BCSP) as its Director, during which she helped it transform from an advocacy NGO into a specialized think tank leading on public oversight of security sector in the Balkans. Under her leadership, BCSP became the only Western Balkan think tank ranked among the most influential Security and International Affairs Think Tanks in the Global Think Tank ranking. Her original contribution is the development of innovative engagement tools such as the methodology for measuring security sector reform (SSR) from the perspective of civil society, which has subsequently been applied in Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. She initiated a number of national and regional civil society partnerships and multi-stakeholder platforms to address some of the key challenges in the Balkans – such as deterioration of democracy and democratic governance of security, normalisation of Belgrade-Pristina relations, and accession to the EU. Before BCSP, she has worked for the OSCE Mission to Serbia and Montenegro on police reform program, with focus on introduction of strategic planning in both police services. She has been teaching at the Faculty of Political Science in Belgrade and participated in international academic research on policing, peacebuilding, EU and gender. She has more than twenty years of experience as a facilitator and trainer with diverse groups from grass-root activists to MPs and international security institutions from Eastern Europe, Central Asia and Middle East. She has assisted as a consultant the transformations, e.g. strategic planning and change management in both civil society and public administrations in the Balkans. For her accomplishments in the civilian oversight of the security sector and inclusion of youth in security research, she received the award for The Person of the Year 2019 by the OSCE Mission to Serbia. From November 2019, Sonja transitioned to assisting civil society globally in developing impact on public policy, especially security sector reform, while she remains active in the Balkan civil society: as a member of BCSP Executive Board, civil society representative for rule of law in Joint Consultative Committee EU-Serbia within EESC, the coordinator of Working Group for Chapter 24 (Freedom, Security and Justice) of National Convention on EU that facilitates government-civil society dialogue in accession negotiations for membership in the EU and a member of the Steering Board of OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutes and Cooperative Security Initiative, Track II initiatives aimed at conflict transformation and establishing cooperative security in Europe.  
  Nazad na vrh