• ENGENG
 • CEP predstavlja je tip publikacije informativnog karaktera, koji u kratkoj formi upućuje čitaoce u važna dešavanja u Srbiji, susednim državama ili EU.

  Javna uprava i integracija Srbije u EU

  Tekst je prvobitno objavljen u Nedeljniku, a povodom najnovijih SIGMA izveštaja o stanju reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana.

  Autori: Milena Lazarević

  Uticaj pretpristupne pomoći EU (IPA) na osnaživanje administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu

  Evropski revizorski sud nedavno je objavio specijalni izveštaj o uticaju pretpristupne pomoći EU na jačanje administrativnih kapaciteta država Zapadnog Balkana.

  Autori: Miloš Đinđić | Sena Marić

  WeBER info: Mind (Y)Our Reform!

  Šta je WeBER i zašto je pokrenut? Koje organizacije ga sprovode i na koji način?

  Autori: TEN
  Nazad na vrh