• ENGENG
 • Izveštaj o stanju lokalne uprave: gradska opština Zvezdara

  Monitoring i evaluacija funkcionisanja Uprave Gradske opštine Zvezdara, sprovedeni tokom 2022. godine, pokazali su da je stanje u svih šest analiziranih oblasti javne uprave u ovoj gradskoj opštini Grada Beograda ocenjeno ukupnom ocenom 3, na šestostepenoj skali od 0–5.

  Autori: Vanesa Belkić

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Tutin

  Opština Tutin je ukupno osvojila 91, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Tutin ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“.

  Autori: Džemil Huseinović

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Ivanjica

  Opština Ivanjica je osvojila ukupno 92 boda, od mogućih 262, što u krajnjem zbiru čini ocenu 2. Opštinska uprava Opštine Ivanjica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Upravljanje javnim finansijama“ i „Odgovornost“.

  Autori: Džemil Huseinović

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Prokuplje

  Analizom informacija o radu javne uprave Prokuplje, došlo se do sledećih podataka: Gradska uprava Prokuplje je negativno ocenjena u oblasti Izrade i koordinacije javnih politika, Službeničkom sistemu upravljanja ljudskim resursima, u segmentima koji se odnose na transparentnost zapošljavanja u lokalnoj samoupravi i efikasnoj zaštiti službenika na položaju od političkog mešanja.

  Autori: Maja Kamenov | Dragan Đorđević

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Odžaci

  Opština Odžaci osvojila je ukupno 105 poena, tako da je na šestostepenoj skali (0–5) ukupno stanje ocenjeno ocenom 2. Osnovni nalaz je da je Оpštinska uprava korektno sarađivala sa istraživačkim timom, odgovorila na sva četiri zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, pruživši sve dostupne podatke i informacije, uglavnom u zakonskom roku.

  Autori: Dejan Maksimović

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Užice

  Grad Užice je ukupno osvojio 144, od mogućih 262 boda, što u krajnjem zbiru čini ocenu 3. Gradska uprava Grada Užica ostvarila je najbolje rezultate u oblastima „Odgovornost“ i „Upravljanje javnim finansijama“.

  Autori: Džemil Huseinović

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

  Internet stranica grada Novog Pazara je dobro strukturirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija – svi su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebni poddomeni za oblasti javnih nabavki, elektronskih usluga, budžeta grada, dokumenta. Sadržaj internet stranice je tačan, pravovremen i ažuran.

  Autori: Džemil Huseinović

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

  Analizom informacija o radu javne uprave Niš, došlo se do zaključka da je javna uprava pokazala solidne rezultate i ostvarila najviše poena iz oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima, u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, efikasnoj zaštiti službenika na položaju od neželjenog političkog mešanja.

  Autori: Maja Kamenov | Dragan Đorđević

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

  Analizom informacija o javnoj upravi Aleksinac došlo se do zaključka da se javna uprava Aleksinac dobro pokazala u oblastima javnih finansija, u delu koji prati stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda kao i zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti i u oblasti pružanja usluga građanima.

  Autori: Maja Kamenov | Dragan Đorđević

  Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Vlasotince

  Najviše poena je javna uprava Vlasotince ostvarila u oblasti koja prati Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim resursima, u oblasti Pružanja javnih usluga, konkretno Dostupnost i kvalitet pružanja javnih usluga građanima i u oblasti Javnih finansija, u delu koji prati Stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnost planiranja prihoda i rashoda i Zasnovanost postupaka javnih nabavki na principima jednakog tretmana, zabrani diskriminacije, srazmernosti i transparentnosti.

  Autori: Maja Kamenov
  1 2 3 6
  Nazad na vrh