• ENGENG
 • Reference

  Aktuelni projekti

  Naziv projekta Donator Programska oblast Period  Početak Kraj
  Podrška daljem razvoju uprave orijentisane ka građanima, kroz izgradnju kapaciteta Nacionalne akademije za javnu upravu Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina Novembar 2018 – Mart 2019 2018 2019
  Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji putem eksterne revizije Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina April 2018 – Februar 2019 2018 2019
  THINK Initiative projekat WeBuildEurope 4-Europe&us Maj 2018 – Novembar 2018 2018 2018
  Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju pravilnog sprovođenja antidiskriminacionog zakonodavstva i ljudskih prava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina April 2018 – Decembar 2018 2018 2018
  Unapređenje reforme državne uprave kroz dalju modernizaciju upravljanja ljudskim resursima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina Jun 2017 – Jul 2018 2017 2018
  Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine II Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Februar 2018 – Decembar 2018 2018 2018
  WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu Evropska komisija (90%)
  Ambasade Holandije u  Beogradu (10%) – program regionalne vladavine prava
  1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Decembar 2018 2015 2018
  Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENČER Evropski fond za Balkan 4-Europe&us Januar – Decembar 2017 2017 2017
  Dvogodišnji TTF grant Open Society Foundation – Think Tank Fund Sve četri programske oblasti Decembar 2016 – Novembar 2018 2016 2018
  Partnerstvo za otvorenu upravu – mehanizam za nezavisno izveštavanje  Open Government Partnership 1-Dobra vladavina Jun 2014 – traje 2014 traje
  Saradnja sa SIGMA/OECD  SIGMA/OECD 1-Dobra vladavina 2016 – 2017 2016 2017
  Kafe Evropa Delegacija EU u Srbiji (kroz EU info centar) 4-Europe&us Mart 2013 – traje 2013 traje

  Realizovani projekti

  Naziv projekta Donator Programska oblast Period Početak Kraj
  Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana  Međunarodni Višegrad Fond 1-Dobra vladavina Mart 2017 – Mart 2018 2017 2018
  Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji – PARtnerships Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID/Srbija) 1-Dobra vladavina Maj 2016 – Maj 2018 2016 2018
  Koordiniranje praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) u oblasti četiri prioritetne strukturne reforme Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Septembar –Decembar 2017 2017 2017
  Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji Ambasada Francuske u Srbiji 1-Dobra vladavina Septembar –Decembar 2017 2017 2017
  Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Oktobar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji – administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti Open Society Initiative for Europe (Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund) 4–Europe&us Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Podrška reformi javne uprave kroz izmenu Zakona o državnoj upravi Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Decembar 2017 2016 2017
  Unapređenje reforme državne uprave kroz modernizaciju upravljanja ljudskim resursima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Ka centralizovanju ustanova za obuku javnih službenika Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina 2015 – 2016 2015 2016
  Administracija orijentisana ka potrebama građana  Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina April – Oktobar 2016 2016 2016
  Podrška pripremi srpskog poslovnog sektora za promenu trgovinskog režima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – April 2016 2015 2016
  Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB) Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). RRPP koordiniše i upravlja Interfaculty institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE) na Univerzitetu u Frajburgu (Švajcarska). Program je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva inostranih poslova. 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2016 2016 2016
  Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju GIZ (Projekat “Podrška evropskim integracijama”) i Švajcarska razvojna saradnja kroz SIPRU. 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Jun 2016 2015 2016
  Program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund 1-Dobra vladavina Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Unapređenje e-uprave Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u Srbiji u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Februar – Maj 2016 2016 2016
  Jačanje potrošačkih organizacija za bolje opštinske usluge u jugoistočnoj Evropi Otvoreni regionalni fond (ORF) – Modernizacija opštinskih usluga, program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Mart 2016 2015 2016
  Podrška Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji u cilju efetivnog doprinosa civilnog društva Srbije procesu EU integracija Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost April 2014 – Jun 2014 2014 2014
  Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili paralelnom koloseku? Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) 1-Dobra vladavina Jul 2014 –

  Oktobar  2015

  2014 2015
  Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem? Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Oktobar 2015 2015 2015
  Postizanje efikasnog praćenja i evaluacije politike (M&E) kroz dokaze koje pruža civilno društvo – Javna uprava i socijalna politika i zapošljavanje Evropska unija (Delegacija Evropske unije u Srbiji), kroz program Pоdrškа civilnоm društvu Srbije (CSF) 1-Dobra vladavina Decembar 2013 -Decembar 2014 2013 2014
  Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Novembar 2013 – Januar 2015 2013 2015
  Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga Ambasada Francuske u Srbiji 1-Dobra vladavina Septembar -Decembar 2014 2014 2014
  Učešće OCD u procesu kreiranja politike u Srbiji: koje su opcije? Federal Foreign Office of the Germany (Stability Pact for South Eastern Europe) through the programme TRAIN run by the German Council on Foreign Relations (DGAP) 1-Dobra vladavina Mart 2014- Novembar 2014 2014 2014
  Think Tank program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank fund 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar – Avgust 2014 2014 2014
  Izrada backround dokumenta za rad na regionalnoj radionici o institucionalnim zahtevima i uspostavljanju procesa pridruživanja EU i pregovora o pristupanju EU Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond – Modernizacija opštinskih usluga 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Reforming Policy Coordination and the Centre of Government Imorgon Tanacsado Kft 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Razvijanje mehanizama i kapaciteta za procenu uticaja strategija i politika Ministarstva unutrašnjih poslova SIPU International AB, Project Fund for Institutional Development (PROFID) funded by Swedish International Development Agency (Sida) 1-Dobra vladavina Avgust 2013 – Januar 2014 2013 2014
  Sistem za kreiranje politike u Srbiji i njegovo potencijalno poboljšanje u pogledu pregovora o pristupanju EU Nemački program za međunarodnu saradnju (GIZ) “Podrška pregovorima sa EU” 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2013 2013 2013
  Povećanje učešća građana u cilju postizanja odgovorne vlasti u Srbiji  USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)  1-Dobra vladavina Mart -Avgust 2013 2013 2013
  Razvoj monitoringa i izveštavanje za Otvoreni regionalni fond – modernizacija opštinskih usluga (ORF-MMS) Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond – Modernizacija opštinskih usluga 1-Dobra vladavina Mart – Jun 2013 2013 2013
  Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Maj – Decembar 2012 2012 2012
  CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) 1-Dobra vladavina Mart – Jun 2012 2012 2012
  Nazad na vrh