• ENGENG
 • Vizija i misija

  Vizija 

  Osnivači CEP-a usaglasili su sledeću viziju organizacije za 2020. godinu:

  2020. godine CEP je jedna od vodećih nezavisnih organizacija za istraživanje politike, sa vidljivim uticajem na pristupe i procese kreiranja politike, što se dokazuje podrškom donosilaca odluka u Srbiji za rezultate istraživanja u najmanje 10 različitih istraživačkih projekata. Članovi tima CEP-a su 2020. godine široko priznati eksperti i istraživači i njihov glas odzvanja snažno u srpskim medijima. Sa dobro razvijenim tematskim i horizontalnim partnerstvima u zemlji i u Jugoistočnoj Evropi, CEP je postao snažan glas u debati u oblasti politike EU u regionu.

  Misija 

  Misija CEP-a je:

  I.   Pospešivanje istraživanja i analiza kao osnove za donošenje odluka, i
  II.  Pružanje visoko kvalitetnih alternativnih opcija javnih politika u cilju unapređenja procesa pristupanja Srbije EU i pozicioniranja Srbije kao ravnopravnog partnera državama članicama EU u pogledu:

   1. Transparentnosti i odgovornosti demokratskih struktura vladavine,
   2. Uređenosti i performansi tržišta, i
   3. Sposobnosti da se ne samo ispune kriterijumi članstva EU već i maksimalno iskoriste prava i prilike koje odatle proizilaze kada se ostvari članstvo.

  U ispunjenju svoje misije, CEP nastoji da održi finu ravnotežu između uloge Vladinog partnera na putu pristupanja u EU i pažljivog kontrolora Vladinih aktivnosti i planova.

  U dosadašnjim aktivnostima ostvarena je veoma uspešna i bliska saradnja sa državnim institucijama i njihovim predstavnicima i civilnim sektorom. Dosadašnji partneri CEP-a bili su: Državna revizorska institucija, Ministarstvo trgovine i telekomunikacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Tim Vlade Srbije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo za evropske integracije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, USAID, Evropski fond za Balkan, i mnogi drugi.

  CEP će u budućnosti nastaviti da razvija svoju mrežu članova i eksperata kako bi se obuhvatio celokupan sistem kreiranja politika u Srbiji iz perspektive pristupanja EU.

  Nazad na vrh